בגדים בספירת העומר

שאלה:

כבוד הרב,
א. האם מותר לקנות בגדים בספירת העומר?
ב. מה הדין במקום צורך?
ג. אם זה מקרה שאם לא אקנה בבין הזמנים של פסח אז כנראה אצטרך לקנות באמצע הזמן ויכול להיות שיגרם ביטול תורה...
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,
מותר לקנות בגדים בימי הספירה, אלא אם יש לכם מנהג להחמיר בזה.

תשובה בהרחבה:
בשו"ע בסימן תצ"ג כתב נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר... אבל לארס ולקדש שפיר דמי. משמע שכל שאר הדברים מותרים, האחרונים הוסיפו להחמיר גם בריקודים ועוד דברים שמשמחים. המ"ב כתב לגבי ברכת שהחיינו שאם נזדמן לו איזה עניין שצריך לברך עליו יכול לברך, בחזו"ע מקל בזה בפרי, אך בבגד חדש החמיר יותר, ובפסקי תשובות הביא מחלוקת לגבי מנהגים באיסור לברך שהחיינו.
ולגבי קנית בגד יש עוד יותר מקום להקל, אלא אם כן יש לכם מנהג להחמיר בזה. דעת כה"ח שמותר, כיוון שאנו כיום נוהגים לברך שהחיינו בשעת הלבישה ולא בשעת הקניה.

- הרב יהורם לוי