גם בזום: או חברותא, או מיתותא

הלימודים בישיבה התיכונית מצפה ירחו בתקופה זו מאוד מאתגרים. הצוות והתלמידים צריכים להשתמש בכלי הלימוד מרחוק ולהוביל סדר יום מתאים ללימודים מהבית, בצורה הטובה והיעילה ביותר!
כחלק מתהליך זה, מדריכי הישיבה יצאו בפרויקט מיוחד: חברותא עם המדריך!
כל תלמיד שמעוניין בכך קובע זמן לימוד עם המדריך, מתי שנח ובנושא שנח לו. בתמונות: חברותות מדריך/חניך מהשבוע האחרון.
עם כזה קשר אישי, אי אפשר שלא לשמוח להיות נתבנסיק!