הורדת הקפסולות!

אחרי כמעט שנה של קפסולות, מגבלות, ופירוד בין החברים,

זכינו לקראת חג הפורים להוריד את הקפסולות על פי המתווה הירוק!

מוצאי שבת זכור:

תמונות מהורדת הקפסולות:

מוצאי שבת פורים משולש, כולנו יחד: