על הפירות או על פירותיה

שאלה:

אכלתי גם פירות של שבעת המינים גם של הארץ וגם פירות מחו"ל מה אני יחתום בסיום הברכה על פירותיה או על הפירות בתודה מראש!

תשובה:

שלום וברכה,
אם אכל מפירות הארץ כשיעור יאמר 'על פירותיה', ואם לא אכל מהם כשיעור יאמר 'על הפירות'.

תשובה בהרחבה:
בפס"ת רח, טו ציין לשו"ת דבר יהושע ב,כח שם כתב שכיון שכאשר אמר "על פירותיה" יצא ידי חובה בדיעבד גם על פירות חו"ל, אם כן כאן יכול לברך לכתחילה על פירותיה ופוטר את פירות חו"ל.
ועוד ציין הפס"ת לאורחות רבינו א, עמ' פח שם כתב שיחתום על פירותיה כי זו חתימה חשובה יותר ובכלל מאתיים מנה.
וכך סיכם דין זה בפס"ת שם "ואם אכל גם מפירות א"י וגם מפירות חו"ל אזי אם היה מפירות ארץ ישראל כשיעור יאמר על 'פירותיה' ואם לאו יאמר 'על הפירות'."

- הרב יעקב סבתו