חולצה עם כתובת קרנף עטור בתפילין

שאלה:

אהלן
בצוות של אחי בצבא אספו כסף מהחיילים והוציאו חולצות עם ציור קרנף (סמל היחידה) עטור בתפילין - הכוונה הייתה תמימה כמובן, השאלה אם יש בעייה ללבוש חולצה כזו? (מצד זה שהקרנף חיה טמאה )

תשובה:

התפילין הם אות ה', ויש זילות בתמונה שכזו. למרות שהתכוונו לטובה, אך מחזי לרואים כזלזול...
ועוד, שנראה לתמונה המתאימה לגורמים אנטישמים. ולשומעים ינעם

תשובה בהרחבה:
בדין צורת תפילין על קרנף יש להימנע מזה מסרח מצוות לא תעשה בדברים יב ד "לא תעשון כן לה אלוקיכם"
ובספר החינוך מצוה תלז שלא נאבד ונמחה הדברים ששם הקדוש ברוך הוא נקרא עליהם, מי ששרף עצי הקדש לוקה וכן המוחק את השם לוקה.
וכפירוש הרמב על אתר "לא תעשון כן ולאבד שמו אבל תנו כבוד לשמו ומזבחו ואל המקום אשר יבחר לשום שם מזבח".
השואל ציין מצד שזה חיה טמאה - אם לא היה עם תפילין לא נראה שיש בזה בעיה.

- הרב אוריאל ברגיל