ניגונים מהשעות הקטנות של הלילה

עולם הניגונים הוא חלק מהותי מישיבתנו, ופעמים ניתן לשמוע במסדרונות הישיבה מספר בחורים שרים ומנגנים להם בדיבוק חברים.

שמחים לשתף עמכם מעט מניגוני ליל שישי: בליל שישי, לקראת תפילת ותיקין, מתאספת חבור'ה מיוחדת ללימוד פנימיות התורה, יחד עם ראש הישיבה, ובסוף החבור'ה עולים וצפים להם ניגונים ושירי נשמה... מזמינים אתכם לטעום מעט מהאווירה.