שמיניסט? מוזמן לשבו"ש בישיבה!

-

ב כסלו התשפא | 18.11.20

גם ובמיוחד בימים אלו, ישיבתנו פותחת את שעריה לשבוש"ים. בואו להתרשם ולספוג מעט מאווירת הישיבה לקראת שנה הבאה