מתחילים את השנה בישיבה!

-

כח תשרי התשפא | 16.10.20

עם כל מגבלות הקורונה, והנהלים המשתנים, התחלנו את השנה בנתב"ס בשמחה ובהצלחה רבה! צפו

ברוך ה' זכינו להתחיל את השנה בישיבתנו, עם כל הקשיים והנהלים המשתנים.

בשבועות הראשונים היינו במתווה ישיבה/זום: שני מחזורים נמצאים ביחד בישיבה במשך שבוע, ובמקביל שני המחזורים הנשארים לומדים מהבית דרך הזום. ובשבוע שלאחר מכן מתחלפים.

זכינו להרבה חוויות ואירועים מיוחדים, סדר לימודים, ותפילות משותפות, ואנחנו שמחים לשתף אתכם מעט ממה שעברנו: