אלול התשפ"א בישיבה

ישיבה גבוהה

כח תשרי התשפא | 16.10.20

זכינו ולמרות תקופת הקורונה ומגבלותיה, בזמן אלול היינו כולם - ר"מים אברכים ובחורים, בישיבתנו הקדושה. קיימנו סדרים כתיקונם ושיעורים לכולם, והשתדלנו לעמול יומם ולילה בתורה לצד העמל על בניית הקפסולות ושמירת ההנחיות שנועדו לאפשר לנו לשהות בישיבה.

כולנו תודה לה' יתברך שזיכנו להזדמנות זו, שהיא בכלל לא מובנת מאליו בשנה ייחודית זו. וכולנו תפילה שנזכה להמשיך וללמוד בישיבה כולנו יחד ולעבור יחד את הקשיים וההתמודדיות של התקופה.

שמחים לשתף אתכם פה מעט מהאווירה של זמן אלול בישיבה: