שבת הורים תש"פ

מנהל האתר

ג אדר התשפ | 28.02.20

שבת מופלאה עם תלמידי הישיבה והורי שיעור א'!
זכינו להתרוממות רוח בתפילות, בסעודות, בדברי התורה ובענג שבת.
שיתפנו את ההורים בעבודה החינוכית הנעשית בישיבה במהלך השנה, וסיפרנו קצת על החזון והשאיפות שיש לישיבה ולתלמידים ב"ה.
תודה רבה לכלל תלמידי הישיבה על שיתוף הפעולה לראש הישיבה, ולרמים ובני משפחותיהם.