חיפוש בארכיון השיעורים
הרב פיירמן | גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

הרב פיירמן | גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

הרב ראובן פיירמן
ח אדר התשעח23.02.2018

דבר תורה לפורים | מרן רה"י הרב שבתי סבתו

דבר תורה לפורים | מרן רה"י הרב שבתי סבתו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אדר התשעח23.02.2018

מותר השמן שבנרות

מותר השמן שבנרות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב טבת התשעח09.01.2018

ט' באב - אליך נשובה

ט' באב - אליך נשובה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אב התשעז02.08.2017

הרב יצחק סבתו | האם יש מקום לבן הרשע ליד שולחן הסדר

הרב יצחק סבתו | האם יש מקום לבן הרשע ליד שולחן הסדר

רה"י הרב יצחק סבתו
כט אדר התשעז27.03.2017

משמעות האומנות

משמעות האומנות

הרב נחום רכל
כו כסלו התשעד29.11.2013

נס השמן ונס המנורה

נס השמן ונס המנורה

הרב צדוק אליאס
יב חשון התשעב09.11.2011

הפסיקתא כותב שהחנוכה האחורנה היא חנוכת עולם הבא. בחנוכה מדליקים נרות זכר לנס המנורה נס של גבורה גופנית וע"י זה עמ"י היו...