חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ויצא - משאלת לב

פרשת ויצא - משאלת לב

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח כסלו התשפ06.12.2019

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה?

Parashat Vayetze - The Heart's Desire

Parashat Vayetze - The Heart's Desire

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח כסלו התשפ06.12.2019

Why is it that for this-worldly requests, we must be modest, while when it comes to spirituality, we may be bold and even brazen?

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the Written Torah and the Oral Torah. This is certainly most difficult to understand: How can Avraham have observed laws that the Sages would only enact more than 1,500 years later?

חיי שרה - שליחות גורלית

חיי שרה - שליחות גורלית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרשיות החוזרות על עצמן. בהבדלים הדקים שנמצא ביניהן, נוכל למצוא את מבוקשנו. אמנם לא ברור לנו, מדוע בחרה התורה בדרך זו להעביר אלינו את מסריה, אך זו עובדה.

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But the message is actually deeper: "When a passage is said once and then repeated, this is a sign that important information has been hidden there" – which can be revealed by comparing the two passages, noting even the small differences, and gleaning the information they reveal. It might not be clear why the Torah chose to impart this knowledge in this manner, but this does not change the fact that the message is there.

פרשת וירא - מברית לשבועה

פרשת וירא - מברית לשבועה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשפ15.11.2019

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו היה יכול להיגזר עונש כליה על בני ישראל. תפילת משה שהזכירה את שבועת ה' לאבות, היא שהצילה את העם. שבועת ה' התאפשרה רק אחר ניסיון העקידה. זה מסביר מדוע מיהר ה' לנסות את אברהם מיד אחרי שבועתו הבעייתית לאבימלך.

Parashat Vayera - From Covenant to Oath

Parashat Vayera - From Covenant to Oath

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשפ15.11.2019

That is to say, G-d hurried to test Avraham with the Akedah right after his problematic oath to Avimelekh – and it proved to be the oath's rectification, as the above Medrash taught us. Avraham's oath had prevented Israel from conquering the Canaanites as soon as their many sins rendered them "eligible" for expulsion. Instead, Hashem caused Israel to take the long way around to the Land – leading to the Sin of the Golden Calf and Hashem's declared intention to destroy Israel. When Moshe Rabbeinu prayed for them, he used G-d's oath to counter Avraham's pact with Avimelekh – the very same Divine oath that G-d made in appreciation of Avraham's willingness to sacrifice his beloved son Yitzchak.

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשפ08.11.2019

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בהבנת גישתו של אברהם אבינו לִדְבַר אלוקים. אברהם ראה את עצמו כשליח, המבצע בנאמנות את שליחותו של בורא העולם. בעולמו של אברהם אבינו לא היו מתנות אלא משימות ומטלות. בכל מה שהוא קיבל מאת ה', ראה אברהם שליחות, כְּחַיָּל בצבא ה'.

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשפ08.11.2019

Though he received so much from Hashem, Avraham never saw these gifts in terms of personal acquisitions, but only as tools for his mission as a soldier in G-d's army. As far as Avraham was concerned, he never received gifts; he was given only missions and objectives. A soldier who receives an order from his commander does not say, "Thank you;" he says, "Yes, sir!"

פרשת נח - גאולת האדמה

פרשת נח - גאולת האדמה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי המזבח. נח נכשל במשימתו זאת. במקום להגיע לקרבן היין, שתה והשתכר ושכב מגולה בביזיון. כוונתו של נח לתקן את האדמה, חוללה.

Parashat Noach - The Land’s Redemption

Parashat Noach - The Land’s Redemption

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

Noach “planted” himself in one set location on the earth, as opposed to the wandering Kayin, and planted a grape orchard there. His hope was that the wine he would thus produce would serve as an offering to G-d, just as wine would later serve for libations upon the Holy Temple altar. However, he failed dismally, and his hopes were dashed. Instead of offering the wine upon the altar, he drank of it and became intoxicated, ending up lying naked on the ground in disgrace.