חיפוש בארכיון השיעורים
PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אדר א' התשעט01.03.2019

פרשת כי תשא - חרות על הלוחות

פרשת כי תשא - חרות על הלוחות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז אדר א' התשעט22.02.2019

כדוגמא ליצירה אלוקית, ניקח את גוף האדם. תוכנית התפתחותו של בן אנוש, כתובה ומוצפנת בתוך גרעינו של כל תא ממיליארדי תאי...

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז אדר א' התשעט22.02.2019

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is...

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

מזון הוא מוצר חיוני, אך המים חיוניים ממנו. עובדה מוכחת היא, שאפשר לחיות תקופה ארוכה ללא מזון, הרבה יותר מאשר ללא מים....

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

Our Sages set two standards by which to determine which of two simultaneously occurring mitzvot we should perform...

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

"מִבַּיִת וּמִחוּץ" כלומר, פנים הארון וחיצוניותו היו זהים. כאן וכאן היה ציפוי של זהב טהור. מכאן מסיקה הגמרא מסקנה מאוד...

Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were...

פרת משפטים - ברית עולם

פרת משפטים - ברית עולם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

רבי אמי מפרש, שהברית שבזכותה העולם קיים, היא הקרבת עולת התמיד יום ולילה. רבי אמי לא מציין היכן מצינו שנכרתה ברית על...

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to...

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

המעמד הזה החל אמנם ברעמים וברקים, בקולות שופר ובלהבות אש, אולם כל זה, היה רק קידומת לפני הופעת דבר ה'. אם כן, לאיזו...

Parashat Yitro -

Parashat Yitro -

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

פרשת וארא - משה ואהרון

פרשת וארא - משה ואהרון

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

ניתן את דעתנו על הביטוי "שקולים" זה כזה, ולא "שווים". ההבדל בין שניהם הוא, ששווים - פירושו שווים בכל, ושקולים פירושו -...