חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Vayetze - The Heart's Desire

Parashat Vayetze - The Heart's Desire

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח כסלו התשפ06.12.2019

Why is it that for this-worldly requests, we must be modest, while when it comes to spirituality, we may be bold and...

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

פרשת תולדות - הבורא והמשגיח

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א כסלו התשפ29.11.2019

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the...

חיי שרה - שליחות גורלית

חיי שרה - שליחות גורלית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי...

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד חשון התשפ22.11.2019

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But...

פרשת וירא - מברית לשבועה

פרשת וירא - מברית לשבועה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשפ15.11.2019

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו היה...

Parashat Vayera - From Covenant to Oath

Parashat Vayera - From Covenant to Oath

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז חשון התשפ15.11.2019

That is to say, G-d hurried to test Avraham with the Akedah right after his problematic oath to Avimelekh – and it...

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשפ08.11.2019

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה...

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י חשון התשפ08.11.2019

Though he received so much from Hashem, Avraham never saw these gifts in terms of personal acquisitions, but only as...

פרשת נח - גאולת האדמה

פרשת נח - גאולת האדמה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי...

Parashat Noach - The Land’s Redemption

Parashat Noach - The Land’s Redemption

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

Noach “planted” himself in one set location on the earth, as opposed to the wandering Kayin, and planted a grape...

פרשת בראשית - שילוח וגירוש

פרשת בראשית - שילוח וגירוש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו תשרי התשפ25.10.2019

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון,...