חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת פקודי - שער הצמצום

פרשת פקודי - שער הצמצום

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אדר ב' התשעט08.03.2019

נקודת המפגש בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, דהיינו, הנקודה שבה מתהפכת התמונה מ"כלל ופרט" ל"פרט וכלל", היא מעניינת ביותר. אנו נגלה, כי כל מעבר מעולם רוחני לעולם חומרי, מתאפיין בהיפוך התמונה.

PARASHAT PEKUDEI - The Gate of Reduction

PARASHAT PEKUDEI - The Gate of Reduction

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אדר ב' התשעט08.03.2019

At the point at which the Written Torah and Oral Torah converge, the picture reverses itself: klal u’prat becomes prat u’klal. Analyzing this intriguing concept, we discover that every transition from a spiritual world to a physical world is characterized by a reversal of the picture. The Torah itself uses this method to define the transition of the universe from “spiritual creation,” when G-d set the conditions for the formation of the world, to “physical doing,” the actual, physical Creation.

פרשת ויקהל - בצלאל לאחדות ישראל

פרשת ויקהל - בצלאל לאחדות ישראל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אדר א' התשעט01.03.2019

מדוע דווקא בהקמת המשכן ובבניינו, הייתה דרושה הסכמה כללית של משה רבנו ועם ישראל, בבחירת האיש שיעמוד בראש מלאכת הקודש הזאת?

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אדר א' התשעט01.03.2019

פרשת כי תשא - חרות על הלוחות

פרשת כי תשא - חרות על הלוחות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז אדר א' התשעט22.02.2019

כדוגמא ליצירה אלוקית, ניקח את גוף האדם. תוכנית התפתחותו של בן אנוש, כתובה ומוצפנת בתוך גרעינו של כל תא ממיליארדי תאי הגוף. הצופן הגנטי מכתיב את התפתחותו הייחודית של כל אדם והופך אותו לייחודי שאין שני לו. הכול יודעים כי אצבעות הידיים אינם מפוסלות מתוך גוש אחיד של כף היד, אלא צומחות מתוכו בהתאם לתוכנית הפנימית. כך העיניים וכך הריסים וכו'.

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז אדר א' התשעט22.02.2019

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is programmed and encoded in the nucleus of each of its billions of cells. The genetic code within dictates the singularly unique development of each and every person, making him totally inimitable in the world.

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

מזון הוא מוצר חיוני, אך המים חיוניים ממנו. עובדה מוכחת היא, שאפשר לחיות תקופה ארוכה ללא מזון, הרבה יותר מאשר ללא מים. חיוני משניהם, הוא החמצן שבאוויר. מספר רגעים ללא אוויר לנשימה עלולים לגרום נזק מוחי ללא תקנה, עד כדי איבוד חיים. הלב והמוח פועלים בתדירות הרבה יותר גבוהה. כל הפסקה ולוּ הקטנה ביותר בפעילותם תִגרום הפסקת חיים.

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

Our Sages set two standards by which to determine which of two simultaneously occurring mitzvot we should perform first: Frequency and holiness. The Mishna (Horayot 3,6) states: “Whichever is more frequent than the other takes precedence, and whichever is holier than the other takes precedence.”

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

"מִבַּיִת וּמִחוּץ" כלומר, פנים הארון וחיצוניותו היו זהים. כאן וכאן היה ציפוי של זהב טהור. מכאן מסיקה הגמרא מסקנה מאוד משמעותית. "אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין "תוכו כברו", אינו תלמיד חכם. שנא': "מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ"

Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for one who wants to be a “vessel” for Torah: Rava said: Every Torah scholar whose inside is not as his outside – that is, he is not sincere – is not a Torah scholar, as is written, “on the inside and the outside you shall cover it.”

פרת משפטים - ברית עולם

פרת משפטים - ברית עולם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

רבי אמי מפרש, שהברית שבזכותה העולם קיים, היא הקרבת עולת התמיד יום ולילה. רבי אמי לא מציין היכן מצינו שנכרתה ברית על הקרבת קרבן. במקום אחר מוסיפים חז"ל עוד שתי בריתות אחרות, שבלעדיהם העולם לא היה מתקיים: (1) ברית המילה. (2) ברית התורה.

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), as per R. Elazar. What is R. Ami’s source for positing that the covenant referred to by the Prophet Jeremiah means “sacrifices”? We thus have three covenants – sacrifices, circumcision, Torah – and two questions: 1. Why does R. Ami say that G-d’s covenant refers to the sacrificial offerings? 2. Why do all three Sages appear to overlook the fact that the verse in Jeremiah should be understood in conjunction with the verse that follows it, and should not stand on its own?