חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside

הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for one who wants to be a “vessel” for Torah: Rava said: Every Torah scholar whose inside is not as his outside – that is, he is not sincere – is not a Torah scholar, as is written, “on the inside and the outside you shall cover it.”

פרת משפטים - ברית עולם

פרת משפטים - ברית עולם

הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

רבי אמי מפרש, שהברית שבזכותה העולם קיים, היא הקרבת עולת התמיד יום ולילה. רבי אמי לא מציין היכן מצינו שנכרתה ברית על הקרבת קרבן. במקום אחר מוסיפים חז"ל עוד שתי בריתות אחרות, שבלעדיהם העולם לא היה מתקיים: (1) ברית המילה. (2) ברית התורה.

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), as per R. Elazar. What is R. Ami’s source for positing that the covenant referred to by the Prophet Jeremiah means “sacrifices”? We thus have three covenants – sacrifices, circumcision, Torah – and two questions: 1. Why does R. Ami say that G-d’s covenant refers to the sacrificial offerings? 2. Why do all three Sages appear to overlook the fact that the verse in Jeremiah should be understood in conjunction with the verse that follows it, and should not stand on its own?

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

המעמד הזה החל אמנם ברעמים וברקים, בקולות שופר ובלהבות אש, אולם כל זה, היה רק קידומת לפני הופעת דבר ה'. אם כן, לאיזו מטרה נועדה ההרעשה הכבדה לפני ההופעה האמיתית של דבר ה', שהיא בקול דממה דקה?

Parashat Yitro -

Parashat Yitro -

הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

פרשת וארא - משה ואהרון

פרשת וארא - משה ואהרון

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

ניתן את דעתנו על הביטוי "שקולים" זה כזה, ולא "שווים". ההבדל בין שניהם הוא, ששווים - פירושו שווים בכל, ושקולים פירושו - שלכל אחד יש יתרון על פני השני במשהו שהוא ייחודי לו. בתוצאה הסופית הם שקולים.

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to be the spokesman towards both Israel and Pharaoh. G-d had told Moshe that Aharon “will serve as your mouth, and you will be his leader” (Sh’mot 4,16). On the other hand, the mission of the Master of Prophets, Moshe Rabbeinu, was to prophetically hear G-d’s message and transmit it to Aharon.

פרשת שמות - אורות וכלים

פרשת שמות - אורות וכלים

הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

הופעת האור הנבואי פירושו, התמלאות בחזון, המכיל שאיפות רוחניות גדולות. האורות האלו מציפים את הנפש בכמיהה וגעגועים לגילוי שכינה, שיתפשט על פני העולם כולו. אין ספק, שהשאיפות האלו מכילים בקרבם את האמצעים לביצוע והגשמה. האמצעים האלו יתגלו רק כאשר תצטמצמנה השאיפות.

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type flood the soul with longing for the revelation of the Divine Presence that is to spread throughout the entire world.

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

לחלוקת עם ישראל ל - 12 שבטים, יש משמעות רבה. המספר הזה, הוא מספר החודשים בשנה והוא מספר האלכסונים בצלעות הקובייה.

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol of the dimension of “volume,” or the materialistic aspect of the world. It is also the number of months in a year, which results from the 12 revolutions the moon makes around the Earth each year, while at the same time the Earth is making nearly one complete revolution around the sun.

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור החכמה והתבונה שגילה יוסף, בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארץ ישראל. התיאור הנרחב הזה חשוב, כדי שנבין מדוע בחר ה' ביוסף להיות האיש שיכין את הקרקע המתאימה לצמיחתו הפלאית של עם ישראל בארץ לא להם.