חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

הרב שבתי סבתו
י חשון התשפ08.11.2019

Though he received so much from Hashem, Avraham never saw these gifts in terms of personal acquisitions, but only as tools for his mission as a soldier in G-d's army. As far as Avraham was concerned, he never received gifts; he was given only missions and objectives. A soldier who receives an order from his commander does not say, "Thank you;" he says, "Yes, sir!"

פרשת נח - גאולת האדמה

פרשת נח - גאולת האדמה

הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי המזבח. נח נכשל במשימתו זאת. במקום להגיע לקרבן היין, שתה והשתכר ושכב מגולה בביזיון. כוונתו של נח לתקן את האדמה, חוללה.

Parashat Noach - The Land’s Redemption

Parashat Noach - The Land’s Redemption

הרב שבתי סבתו
ג חשון התשפ01.11.2019

Noach “planted” himself in one set location on the earth, as opposed to the wandering Kayin, and planted a grape orchard there. His hope was that the wine he would thus produce would serve as an offering to G-d, just as wine would later serve for libations upon the Holy Temple altar. However, he failed dismally, and his hopes were dashed. Instead of offering the wine upon the altar, he drank of it and became intoxicated, ending up lying naked on the ground in disgrace.

פרשת בראשית - שילוח וגירוש

פרשת בראשית - שילוח וגירוש

הרב שבתי סבתו
כו תשרי התשפ25.10.2019

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שהוא הדור השני, נכשל בעבירת רצח חמורה והורחק מעל פני האדמה. עיון מדוקדק בפסוקים, ילמד אותנו על ההבדל בין העונש שקיבל אדם הראשון לבין העונש שקיבל קין. באדם הראשון מופיעים שני מינוחים שונים להוצאה מגן עדן.

Parashat B'reshit -Sending Off vs. Expelling

Parashat B'reshit -Sending Off vs. Expelling

הרב שבתי סבתו
כו תשרי התשפ25.10.2019

Adam HaRishon, the first man, failed in his mission to fulfill the one and only commandment that G-d gave him: not to eat from the Tree of Knowledge. As a result, he was expelled from the Garden of Eden. The next generation, too, also failed and was similarly punished. Adam's son Kayin was guilty of the grave sin of murder and was banished, as he himself said, "from the face of the earth"

פרשת וילך - הסתר פנים

פרשת וילך - הסתר פנים

הרב שבתי סבתו
ה תשרי התשפ04.10.2019

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישראל הלך אחרי אל זר, ה' לא ישיב לו כגמולו ולא יפנה לעם אחר על פניו.

Parashat Vayelekh  - When G-d Turns Away

Parashat Vayelekh - When G-d Turns Away

הרב שבתי סבתו
ה תשרי התשפ04.10.2019

בניין המשפט פסקי דין ומאמרים חלק א'

בניין המשפט פסקי דין ומאמרים חלק א'

הרב ישועה רטבי
כז אלול התשעט27.09.2019

אבן דרך בתהליך גאולת ישראל הוא 'אשיבה שופטייך כבראשונה'. בדורנו אנו עדים להתפתחות גדולה במשפט העברי בתחום דיני הממונות לצד דיני משפחה. יותר ויותר מאנשי התורה מפנימים את ההיזקקות לדין התורה ומשלבים אותו באורח חייהם. הספר 'בניין המשפט' עוסק בנושאים הלכתיים בדיני ממונות, החל מהמקור התלמודי, שיטות הראשונים ועד לפסיקת השולחן ערוך, ופסיקת בתי הדין למעשה. הספר כולל בתוכו פסקי דין ומאמרים בדיני חושן משפט, וכן תשובות לשאלות אקטואליות בדיני ממונות שהגיעו למייל של בית הדין בישיבת מצפה יריחו (bdmitzpeyeriho@gmail.com). הספר נכתב ע"י הרב ישועה רטבי, דיין באיגוד בתי דין לממונות במצפה יריחו, וכן בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

פרשת ניצבים - סולם התשובה

פרשת ניצבים - סולם התשובה

הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעט27.09.2019

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארבעה שלבים, החל מהתפכחות וכלה בהזדהות מלאה עם דרך ה' ומצוותיו. כל שלב מכיל איזכור של כל השלבים שקדמו לו.

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

הרב שבתי סבתו
כז אלול התשעט27.09.2019

פרשת כי תבוא - עם קדוש

פרשת כי תבוא - עם קדוש

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה לארץ ישראל.

Parashat Ki Tavo - Holy Nation

Parashat Ki Tavo - Holy Nation

הרב שבתי סבתו
כ אלול התשעט20.09.2019

The process by which the Nation of Israel was formed and shaped was long and twisted. It began with Hashem's revelation to Avraham Avinu, continued with the Stand at Mt