חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Yitro -

Parashat Yitro -

הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

פרשת וארא - משה ואהרון

פרשת וארא - משה ואהרון

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

ניתן את דעתנו על הביטוי "שקולים" זה כזה, ולא "שווים". ההבדל בין שניהם הוא, ששווים - פירושו שווים בכל, ושקולים פירושו - שלכל אחד יש יתרון על פני השני במשהו שהוא ייחודי לו. בתוצאה הסופית הם שקולים.

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to be the spokesman towards both Israel and Pharaoh. G-d had told Moshe that Aharon “will serve as your mouth, and you will be his leader” (Sh’mot 4,16). On the other hand, the mission of the Master of Prophets, Moshe Rabbeinu, was to prophetically hear G-d’s message and transmit it to Aharon.

פרשת שמות - אורות וכלים

פרשת שמות - אורות וכלים

הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

הופעת האור הנבואי פירושו, התמלאות בחזון, המכיל שאיפות רוחניות גדולות. האורות האלו מציפים את הנפש בכמיהה וגעגועים לגילוי שכינה, שיתפשט על פני העולם כולו. אין ספק, שהשאיפות האלו מכילים בקרבם את האמצעים לביצוע והגשמה. האמצעים האלו יתגלו רק כאשר תצטמצמנה השאיפות.

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type flood the soul with longing for the revelation of the Divine Presence that is to spread throughout the entire world.

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

פרשת ויחי - מלחמת הקיום

הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

לחלוקת עם ישראל ל - 12 שבטים, יש משמעות רבה. המספר הזה, הוא מספר החודשים בשנה והוא מספר האלכסונים בצלעות הקובייה.

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

הרב שבתי סבתו
יג טבת התשעט21.12.2018

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol of the dimension of “volume,” or the materialistic aspect of the world. It is also the number of months in a year, which results from the 12 revolutions the moon makes around the Earth each year, while at the same time the Earth is making nearly one complete revolution around the sun.

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

פרשת ויגש - איש נבון וחכם

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור החכמה והתבונה שגילה יוסף, בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארץ ישראל. התיאור הנרחב הזה חשוב, כדי שנבין מדוע בחר ה' ביוסף להיות האיש שיכין את הקרקע המתאימה לצמיחתו הפלאית של עם ישראל בארץ לא להם.

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

הרב שבתי סבתו
ו טבת התשעט14.12.2018

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces that G-d forged with Avraham some 200 years earlier. In that covenant, known as the Brit Bein HaBetarim (B’reshit 15), Hashem told Avraham that his descendants would be enslaved in a foreign land, and would then return home to Eretz Yisrael – but He did not say how this would actually come about.

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

פרשת וישב - חלומות נושאי מסר

הרב שבתי סבתו
כא כסלו התשעט29.11.2018

החלום הוא מסגרת כללית, העשויה לצאת לפועל בכל מיני דרכים. משל לרעיון, שאפשר לעצב אותו בכמה אופנים. המעצֵב, הוא זה שיקבע בסופו של דבר כיצד ייראה המוצר המוגמר.

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

פרשת וישלח - אל תירא עבדי יעקב

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

משום כך, הפחד של יעקב אינו מובן, במיוחד על רקע כל המוצאות אותו. יעקב צועד יד ביד עם ההבטחה האלוקית שניתנה לו בצאתו מן הארץ.

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov

הרב שבתי סבתו
טו כסלו התשעט23.11.2018

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot had been taken captive by the Four Kings. Avraham responded then with courage and resolve: "He led forth those he had trained… three hundred and eighteen in number, and pursued them to Dan" (14,14). Courageously taking the initiative and setting off to war with the great kings of his day, Avraham hands them a stinging defeat and ends their string of great victories.