חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

כיצד יתכן שמצוה הדורשת מאמץ כה רב ככיבוד אב ואם, תהיה שווה בערכה הסגולי למצוות שילוח הקן, הקלה לביצוע באופן יחסי?

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

Our question is now stronger: How can it be that honoring one's parents - which often requires tremendous effort, both physical and emotional - garners the same reward as the "easy" mitzvah of sending away the mother bird?

Parashat Ki Tavo -

Parashat Ki Tavo -

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

An iron crucible is a pot in which metals are boiled and melted in order to filter out the imperfections, leaving pure iron. For the Nation of Israel, the Egyptian bondage was a melting pot in which it was boiled, melted and shaped into the holy nation of G-d.

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

הרב יצחק חי זאגא
ז אלול התשפ27.08.2020

שיעור לחודש אלול בישיבה הגבוהה

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

הרב אחיה סנדובסקי
ד אלול התשפ24.08.2020

סדרת שיעורים חדשה מהרב אחיה סנדובסקי לכבוד חודש אלול בנושא התפילה

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אלול התשפ21.08.2020

This shows us that the Torah's words need to be studied carefully, and certainly not superficially, in order to reveal their profoundly true meaning. Let us therefore do this with the above verses in order to understand the laws they teach us, as expressed in the Sages' conclusions.

פרשת שופטים - איסור השחתה ומהותו

פרשת שופטים - איסור השחתה ומהותו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אלול התשפ21.08.2020

לא עץ הפרי הוא גורם האיסור ולא עץ הסרק הוא גורם ההיתר. אמת המידה היא, מהו הניצול המֵרַבִּי של העצים העומדים לרשותנו, וכיצד נמנע משימוש בזבזני ומיותר. מכאן, שפירוש המילה השחתה: איבוד מיותר.

פרשת ראה - המוסיף והגורע

פרשת ראה - המוסיף והגורע

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אב התשפ14.08.2020

על פניו נראה, כי יש כאן שני איסורים נפרדים, איסור להוסיף על דבר ה' ואיסור לגרוע ממנו. האיסור "לא תגרע" קל להבנה ומתאים להגיון האנושי. אנו מבינים שמצות ה' היא מושלמת ואין בה שום פרט מיותר. משום כך, כל מגרעת פוגעת בשלמות המצוה. לעומת זאת, איסור "בל תוסיף" קשה להבנה. לכאורה, אם המצווה מקוימת כהלכתה, מדוע שתוספת חיצונית תפגע בה?

Parashat Re'eh - Adding and Detracting

Parashat Re'eh - Adding and Detracting

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אב התשפ14.08.2020

On the face of it, it appears that these are two separate commands: We are forbidden to do more than G-d commanded, and similarly warned against doing less. The interdiction against subtracting from the Torah's commandments (mitzvot) is logical and easy to understand. Clearly, G-d's commands are perfect, containing no unnecessary details. Doing less than what we are commanded is not only insufficient, but also detracts from the parts that we do fulfill, leaving us with a worthless fraction of the commanded act. But the ban on adding to the mitzvot is not as simple. If we fulfill a mitzvah properly, and then add even more, why should this be a problem? Why, actually, is it forbidden to add to the mitzvot?

תשעה באב - אליך נשובה

תשעה באב - אליך נשובה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג אב התשפ24.07.2020

יום תשעה באב הפך בתודעה היהודית לסמל של כאב ויגון המקיף את כל חלקי האומה הישראלית על כל גווניה. אולם, ה' אלוקי ישראל לא נטש את עמו ולא עזב את נחלתו, וכָאב את כאבו בכל תפוצות גלויותיו.

סוכה: דירת קבע או עראי

סוכה: דירת קבע או עראי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ב אב התשפ23.07.2020

שיעור עיון במסכת סוכה, עם תוספת לתשעה באב בסוף השיעור. וכמה מילים על המצב הכללי (תקופת קורונה)

התוועדות לקראת ראש חודש אב

התוועדות לקראת ראש חודש אב

ישיבה גבוהה
א אב התשפ22.07.2020