חיפוש בארכיון השיעורים
לפרשת נשא - בכתף ישאו

לפרשת נשא - בכתף ישאו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י סיון התשפא21.05.2021

לחג השבועות תשפ"א מגילת רות - מי את?

לחג השבועות תשפ"א מגילת רות - מי את?

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ה סיון התשפא16.05.2021

לחג השבועות תשפ"א מגילת רות - מי את?

יום ירושלים - בתפילה והודאה

יום ירושלים - בתפילה והודאה

ישיבה תיכונית
ה סיון התשפא16.05.2021

פרשת במדבר - מפקד ומקדש

פרשת במדבר - מפקד ומקדש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ג סיון התשפא14.05.2021

ננסה להבין לעומק, מדוע מפקד אוכלוסין עלול לגרום למגפה, ומצד שני, באיזה אופן תהווה הפניית כופר הנפש למשכן ולמקדש, מגן אמיתי על העם?

פרשת בחוקותי - גבול האמונה והבטחון

פרשת בחוקותי - גבול האמונה והבטחון

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה אייר התשפא07.05.2021

האם יש להשאיר את הרפואה בידי ה' באופן בלעדי, או שגם היא נחשבת ככל שאר התחומים שיש רשות ביד האדם לעסוק בהם?

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה אייר התשפא07.05.2021

This third lesson in our series on Faith and Trust in G-d will seek to answer this basic question: Does the practice of routine medicine stand in contradiction to our faith and trust in G-d? May we engage in the profession of medicine and healing, or is this something that is to be left exclusively in G-d’'s hands?

לפרשת בהר בחוקתי - קשר נצחי

לפרשת בהר בחוקתי - קשר נצחי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה אייר התשפא07.05.2021

קשר נצחי הברית

פרשת קדושים

פרשת קדושים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יא אייר התשפא23.04.2021

מפני שיבה תקום...ויראת מאלוהך אני ה'

פרשת אחרי מות - אני ה' אלוהיכם

פרשת אחרי מות - אני ה' אלוהיכם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

ה' הבדיל אותנו מן המצרים מכאן ומן הכנענים מכאן, כדי ללכת בדרך חדשה. אמור מעתה, מדוע ה' בחר דווקא בנו? כי כנראה הוא יודע שאנחנו היחידים המצוידים בתכונות אופי בסיסיות, הדרושות לפריצת דרך, בשירוש טעותם של עובדי האלילים ובהשרשת אמונת הייחוד ודרך ה' בעולם. מנימוק זה, ה' קבע לנו את האסור והמותר באכילת בעלי החיים, ואת האסור והמותר ביחסי קרבה ואישות. ניתן לסכם ולומר, שה' דאג להרחיק מעלינו כל מה שמפריע לנו בביצוע השליחות שבעבורה נבחרנו להיות עם ה'.

Parashat Acharei Mot - "I am the Lord your G-d"

Parashat Acharei Mot - "I am the Lord your G-d"

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

G-d differentiated us from among the Egyptians on the one hand, and the Canaanites on the other, in order that we walk a new path in the Land of Israel. Why did Hashem choose specifically us for this mission? Apparently, He knows that Israel is the only nation equipped with the fundamental traits necessary for blazing G-d's path in the world, uprooting the errors of the idol-worshipers, and implanting the belief in One G-d and His path in the world.

פרשת מצורע - על מהות הטהרה

פרשת מצורע - על מהות הטהרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

אחד היסודות הגדולים שגילתה לנו התורה, הוא תהליך ההתנערות מן הטומאה באמצעות הזאה מתערובת אפר פרה אדומה ומים. התורה עצמה מגדירה את התהליך הזה כ"חוקה" מיוחדת, אשר שֶׂכֶל בר אנוש אינו מסוגל להבינו אל נכון. בכל זאת ננסה אנחנו בכלים המצומצמים העומדים לרשותנו, לנסות להתקרב להבנת הרעיון העמוק הזה.

Parashat Metzora - The Essence of Purity

Parashat Metzora - The Essence of Purity

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אייר התשפא22.04.2021

One of the great fundamentals that the Torah revealed to us is the process of shaking off the defilement of death via the ashes of the Parah Adumah, the mysterious Red Heifer. By sprinkling upon the impure person a mixture of ashes of a red cow, water and other ingredients, purity replaces defilement. The Torah itself calls this process a special "statute," implying that the human intellect cannot properly understand it.