חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת שופטים - נבואה במבחן מימושה

פרשת שופטים - נבואה במבחן מימושה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו אלול התשעח17.08.2018

חלק לא מבוטל מן הצרות שנחתו על עם ישראל, נבע מן האשליות הוורודות שנטעו בעם נביאי השקר. המציאות הזו חייבה אמת מידה מדויקת שעל פיה ניתן יהיה להבחין בבירור בין נביא אמת לבין נביא שקר. בפרשת שופטים, קובעת התורה את מבחן התוצאה שכל נביא חייב לעבור אותו.

Parashat Shoftim  The Test of Prophecy

Parashat Shoftim The Test of Prophecy

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ו אלול התשעח17.08.2018

The most famous story of false prophecy occurred during the period of Ahab, King of Israel. Four hundreds of these bogus seers unanimously advised him to make war with Aram, promising him victory. But the bitter end turned out quite differently; King Ahab fell in battle and was killed.

פרשת ראה - המקום אשר יבחר

פרשת ראה - המקום אשר יבחר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעח10.08.2018

האמירה הזאת אֲשֶׁר יִבְחַר חוזרת עשרים ושתיים פעמים בספר דברים ומעלה סימני שאלה גדולים. האם באמת עדיין לא נבחר מקום המקדש, או שהוא כבר נבחר, אלא עדיין לא נתגלה?

פרשת עקב - ענוה ומשמעותה

פרשת עקב - ענוה ומשמעותה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אב התשעח03.08.2018

לשם מה אנו פותחים באמירה: "הא-ל הגדול הגיבור והנורא"? מדוע יש צורך לפתוח את התפילה בדברי שבח לבורא? מה ייתן ומה יוסיף לו השבח שנשבח אותו? במקור

Parashat Ekev - The Meaning of Humility

Parashat Ekev - The Meaning of Humility

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אב התשעח03.08.2018

For instance, we prominently begin the recitation of the Amidah, the Sh'moneh Esreh, with these words: הא-ל הגדול הגיבור והנורא - the great, mighty, and awesome G-d. Are we trying to "bribe" G-d with sweet talk?

פרשת ואתחנן - אהבה ושבועה

פרשת ואתחנן - אהבה ושבועה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אב התשעח27.07.2018

במה זכה הדור הזה - דור יציאת מצרים - להיבחר לעם סגולה לה' ולקבל את התורה? ובמה זכה הדור השני - דור הכניסה לארץ - בנחלת ארץ ישראל?

Parashat Va'etchanan - Love and Oath

Parashat Va'etchanan - Love and Oath

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אב התשעח27.07.2018

Why? What was the special merit of this generation, the generation that left Egypt and received the Torah, that led to their choice as G-d's special, treasured nation? And the next generation as well: In what special merit were the children of those who left Egypt chosen to enter the Land and inherit it?

על מה אבדה הארץ - שיעור מיוחד מאת מרן רה"י

על מה אבדה הארץ - שיעור מיוחד מאת מרן רה"י

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אב התשעח22.07.2018

מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו שליט"א בשיעור מיוחד ל9 באב - על מה אבדה הארץ?!

רבני קהילות wmv

רבני קהילות wmv

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אב התשעח22.07.2018

רבני קהילות

רבני קהילות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
י אב התשעח22.07.2018

פרשת דברים - על פי השם

פרשת דברים - על פי השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אב התשעח20.07.2018

איך זה ייתכן, שמשה רבנו המוכיח את ישראל שלא להתיירא ממלכי הארץ, פוחד בעצמו ממלך הבשן? התמיהה גדולה עוד יותר, מפני שזה מתרחש מיד אחרי המכה הנִסית הניצחת שהנחית משה על סיחון מלך האמורי! מדוע ה' איננו נוזף במשה על חולשה זו?

Parashat D'varim - By G-d's Word

Parashat D'varim - By G-d's Word

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אב התשעח20.07.2018

concerning Moshe and King Og of Bashan. We saw above that Hashem told Moshe not to fear King Og, as the Torah tells us in Bamidbar 21,34. Moshe himself said as much in his parting speech in D’varim 3 – right after he told them that they must not be frightened in their war to conquer Eretz Yisrael. How can it be that Moshe tells them not to fear, yet reminds them that he himself felt fear before the King of Bashan? And why does Hashem not rebuke Moshe for this fear, just like Moshe reprimanded Israel for the same?