חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים

פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...

Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion

Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

פרשת עקב - המבחן באמוני

פרשת עקב - המבחן באמוני

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה...

Parashat Ekev - Test of Faith

Parashat Ekev - Test of Faith

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

Why, then, must G-d test a man, or a nation? He already knows perfectly well our potential and that which is in our...

פרשת ואתחנן - כח ברוח השם

פרשת ואתחנן - כח ברוח השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כט אב התשעט30.08.2019

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת את...

פרשת דברים - תוכחה טהורה

פרשת דברים - תוכחה טהורה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אב התשעט09.08.2019

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...

Parashat D'varim  - Rebuke, Pure and Clean

Parashat D'varim - Rebuke, Pure and Clean

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אב התשעט09.08.2019

Let us now see how this Eleh-V’eleh principle operates in D'varim. The verse begins with the word Eleh, These are,...

פרשת מסעי - צופן המסעות

פרשת מסעי - צופן המסעות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אב התשעט02.08.2019

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין...

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אב התשעט02.08.2019

When reading the Torah, we are accustomed to carefully-measured formulations, in which each word is meticulously chosen...

פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו

פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב תמוז התשעט25.07.2019

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושבי...

Parashat Pinchas - Pinchas and Eliyahu

Parashat Pinchas - Pinchas and Eliyahu

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב תמוז התשעט25.07.2019

שמחה שיעור 1 יסודות אמונה תקווה

שמחה שיעור 1 יסודות אמונה תקווה

רה"י הרב יצחק סבתו
א תמוז התשעט04.07.2019