חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

פרשת ניצבים - הטוב הנצחי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אלול התשפ11.09.2020

יצר הרע, הוא זה שמעמיד את בני האדם למבחן, ובו נמדדת מידת הצלחתם בהתמודדות היומיומית מולו. אם עמדו מולו בהצלחה, הם...

Parashat Nitzavim  - The Eternal Good

Parashat Nitzavim - The Eternal Good

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אלול התשפ11.09.2020

To understand the depth of the "goodness" that is offered here, and especially its eternity, let us consult the words...

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

פרשת כי תבוא - אחריות והתחדשות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

עם ישראל נולד כעם ביציאתו ממצרים, מקום ששימש לו כמקום עיבור. את תקופת ילדותו ובחרותו בילה עם ישראל במדבר. במקום הזה...

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

פרשת כי תצא - מצווה גוררת מצווה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

כיצד יתכן שמצוה הדורשת מאמץ כה רב ככיבוד אב ואם, תהיה שווה בערכה הסגולי למצוות שילוח הקן, הקלה לביצוע באופן יחסי?

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

Parashat Ki Tetze - One Good Deed Leads to Another

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

Our question is now stronger: How can it be that honoring one's parents - which often requires tremendous effort, both...

Parashat Ki Tavo -

Parashat Ki Tavo -

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אלול התשפ04.09.2020

An iron crucible is a pot in which metals are boiled and melted in order to filter out the imperfections, leaving pure...

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

אורות התשובה - תשובה ירושלמית שמחה

הרב יצחק חי זאגא
ז אלול התשפ27.08.2020

שיעור לחודש אלול בישיבה הגבוהה

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

סדרת תפילה לאלול - התפילה של ה'

הרב אחיה סנדובסקי
ד אלול התשפ24.08.2020

סדרת שיעורים חדשה מהרב אחיה סנדובסקי לכבוד חודש אלול בנושא התפילה

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

Parashat Shoftim - The Ban on Wanton Destruction

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אלול התשפ21.08.2020

This shows us that the Torah's words need to be studied carefully, and certainly not superficially, in order to reveal...

פרשת שופטים - איסור השחתה ומהותו

פרשת שופטים - איסור השחתה ומהותו

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
א אלול התשפ21.08.2020

לא עץ הפרי הוא גורם האיסור ולא עץ הסרק הוא גורם ההיתר. אמת המידה היא, מהו הניצול המֵרַבִּי של העצים העומדים לרשותנו,...

פרשת ראה - המוסיף והגורע

פרשת ראה - המוסיף והגורע

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אב התשפ14.08.2020

על פניו נראה, כי יש כאן שני איסורים נפרדים, איסור להוסיף על דבר ה' ואיסור לגרוע ממנו. האיסור "לא תגרע" קל להבנה ומתאים...

Parashat Re'eh - Adding and Detracting

Parashat Re'eh - Adding and Detracting

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כד אב התשפ14.08.2020

On the face of it, it appears that these are two separate commands: We are forbidden to do more than G-d commanded, and...