חיפוש בארכיון השיעורים
פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת תרומה | המשכן, המקדש והעגל

פרשת שבוע לאור הראי"ה | פרשת תרומה | המשכן, המקדש והעגל

הרב חיים גרינשפן
ל שבט התשפב01.02.2022

שמואל א | פרק ח | בני שמואל

שמואל א | פרק ח | בני שמואל

הרב צדוק אליאס
ל שבט התשפב01.02.2022

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה חלק ג | שיעור תשיעי

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה חלק ג | שיעור תשיעי

הרב ראובן פיירמן
כט שבט התשפב31.01.2022

מידת האמת | בית הדין כמקום הופעת האמת | שיעור רביעי

מידת האמת | בית הדין כמקום הופעת האמת | שיעור רביעי

רה"י הרב יצחק סבתו
כח שבט התשפב30.01.2022

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת משפטים | פני ה'

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת משפטים | פני ה'

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו שבט התשפב28.01.2022

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה-חלק ב | שיעור שמיני

ארבע נכנסו לפרדס | אלישע בן אבויה-חלק ב | שיעור שמיני

הרב ראובן פיירמן
כה שבט התשפב27.01.2022

שמואל א | פרק ז | הנהגתו של שמואל והמלחמה עם הפלשתים

שמואל א | פרק ז | הנהגתו של שמואל והמלחמה עם הפלשתים

הרב צדוק אליאס
כג שבט התשפב25.01.2022

פרשת שבוע לאור הראי"ה | משפטים | המשפט האלקי והמשפט האנושי
מידת האמת | האמת הכללית והאמת ההלכתית | שיעור שלישי

מידת האמת | האמת הכללית והאמת ההלכתית | שיעור שלישי

רה"י הרב יצחק סבתו
יט שבט התשפב21.01.2022

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת יתרו | מתן תורה לבן אנוש

הרב שבתי סבתו | דבר תורה לפרשת יתרו | מתן תורה לבן אנוש

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט שבט התשפב21.01.2022