מאמרי בית הדין

התחייבות ללא פירוט מסגרת זמן
קרא עוד...
צער בעלי חיים
קרא עוד...
רישום בטאבו
קרא עוד...
קניינים בנדל"ן
קרא עוד...
ערבות הדדית בהלכה
קרא עוד...
תוקף הקנייה דרך האינטרנט
קרא עוד...
קניין דברים
קרא עוד...
קים לי
קרא עוד...
ערעור על פסק שניתן בבית דין
קרא עוד...
סמכות הדיינים לדון
קרא עוד...
נסכא דרבי אבא

ביאור המורכבות בסוגית נסכא דרבי אבא

 

קרא עוד...
נישואין אזרחיים

במאמר זה יובאו השיטות ההלכתיות ביחס לנישואין אזרחיים ללא חופה וקידושין. האם יש צורך בגט, ומתי אין לתת גט לחומרא בכדי למנוע ספק ממזרות.

קרא עוד...