מאמרי בית הדין

זכויות יוצרים בהלכה
קרא עוד...
חובת תשלום הוצאות וועד הבית

נציגי ועד הבית פועלים ע"פ חוק המקרקעין והתקנון המצוי, אך לפעמים נוצר סכסוך בין השכנים על רקע אי תשלום דמי וועד הבית. במאמר זה יתברר כיצד ההלכה מתייחסת לתשלום דמי וועד בית.

קרא עוד...
חרם דרבנו גרשום- צנעת הפרט

חרם דרבנו גרשום המונע פגיעה בצנעת הפרט כולל בתוכו בין היתר: איסור קריאת מסמך שלא שייך לו, הסתכלות במחשב חברו ללא אישורו, העברת התכתבויות במייל לצד ג, התקנת תוכנת אגרון שחושפת פרטים על אישיים על תושבי המדינה ועוד ועוד.

 

קרא עוד...
דיני פשרה

 בביאור אופן עשיית הפשרה מצאנו כמה אפשרויות באחרונים, אמנם אנו נראה כי לעולם העיקר שכל פשרה צריכה להיות קרובה לדין.

קרא עוד...
מעמדו של הצ'ק בהלכה

 הצ'ק הוא שטר ללא תנאים, בו ניתנת פקודה לבנק לשלם סכום מסוים בתאריך נתון. (חוק פקודת השטרות סעיף 3 א). הפוסקים נחלקו בהגדרת מעמדו ההלכתי, במאמר זה נביא את ההלכות הקשורות לצי'ק, ומתבררות בדיני חושן המשפט.

קרא עוד...
הערכת חפץ יד שנייה שניזוק
קרא עוד...
התחייבות ללא פירוט מסגרת זמן
קרא עוד...
צער בעלי חיים
קרא עוד...
רישום בטאבו
קרא עוד...
קניינים בנדל"ן
קרא עוד...
ערבות הדדית בהלכה
קרא עוד...
תוקף הקנייה דרך האינטרנט
קרא עוד...