מאמרי בית הדין

הגדרת ריפוי
קרא עוד...
דין נהנה

 

במספר מקומות בגמרא מובא היסוד ההלכתי, שיש לחייב אדם שנהנה מרכושו של חברו, למרות שלא סוכם בניהם על חיוב תשלום.

קרא עוד...
סימנים באבידה

 בכל מציאה יש לבחון האם קיימים סימני היכר, דרכם ניתן לזהות מי היו הבעלים של החפץ, והם נקראים סימנים. מאמר זה עוסק ברמות השונות של הסימנים.

קרא עוד...
מעמדו ההלכתי של חוק ההתיישנות

במשפט האזרחי מקובל שלא ניתן לתבוע בבית משפט לאחר שעבר זמן ההתיישנות. במאמר זה יבואר כיצד ההלכה מתייחסת לחוק ההתיישנות.

קרא עוד...
בית הדין טוען עבור היורשים

ישנם מספר מקרים בהם בית הדין טוען טענות עבור אחד מהצדדים, ולמעשה מייצג אותו באותן טענות. במאמר זה יתבארו פרטי הדינים.

קרא עוד...
מעורבות הדיין בטענות - פתח פיך לאילם

 במקרים רבים בעלי הדין לא מעלים בבית הדין את הטענות המתאימות לתביעתם, לפעמים בעלי הדין יכולים לתבוע סכום גדול יותר, או לתבוע על נושאים נוספים, אך הם לא עושים זאת.

קרא עוד...
מעמדו ההלכתי של בית הדין לעבודה

 במאמר זה מתבאר מעמדו ההלכתי של בית הדין לעבודה, והאם ניתן לבוע בבית הדין לעבודה כאשר המעסיק מתחמק ומהתל בעובד.

קרא עוד...
מוסר עבודה

 מיעקב אבינו אנו למדים על נאמנות, מסירות וניצול זמן בשעות העבודה, כו כן אסור לעובד בזמן עבודתו לעבוד בעבודה נוספת שעלולה לפגוע במקום העבודה הראשון.

קרא עוד...
לכרות עץ פרי

 קיים איסור מהתורה לכרות עץ פרי, ואף יש בכך סכנה. במאמר זה יתבארו פרטי ההלכות בדין זה.

קרא עוד...
הסתכלות בנשים
קרא עוד...
פנייה להוצאה לפועל

 למערכת הניהול של ההוצאה לפועל יש סמכות לממש פסקי דין או לממש שטרי חוב (למשל: צ'קים). במאמר זה נדון האם פנייה להוצאה לפועל מותרת לפי ההלכה.

קרא עוד...
להנציח את שמות התורמים

 האם ראוי להנציח שמו של תורם או שיש בכך התפארות במתן צדקה?

קרא עוד...