מאמרי בית הדין

שמיעת הצדדים בבית דין לערעורים
קרא עוד...
החובה להעיד
קרא עוד...
טענות הצדדים שנשלחות במייל
קרא עוד...
סופיות הדיון בבתי דין לממונות
קרא עוד...
כפייה על פשרה
קרא עוד...
לא תחמוד
קרא עוד...
השכרת דירה לשוכר חלופי
קרא עוד...
למכור ספר תורה לצורך הוצאות החתונה

 מצוות פריה ורביה כוללת בתוכה שלוש מצוות, כפי שמפורט במאמר. המאמר דן בשאלה האם מותר למכור ספר תורה לצורך קיום מצוות אלו.

קרא עוד...
באלו מקרים מותר לשנות מהאמת

 במאמר זה נעסוק ביחס בין שני ערכים יסודיים האמת והשלום, וכיצד יש להתייחס למצבים בהם יש מתח בניהם.

קרא עוד...
ממתי ועד מתי חלה האחריות של השואל

 אדם שהשאיל חפץ לחברו, האם יכול להתחרט ולבקש את החפץ בחזרה? ומאיזה רגע חלה האחריות של השואל על החפץ?

קרא עוד...
רמת הטרחה הנדרשת לצורך השבת גזילה

אדם שלפני שנים ארוכות גזל כספים מחברו, לאחר שעבר זמן מסוים הנגזל עבר למקום אחר, ויש טורח להשיגו, כיצד יכול הגזלן לקיים מצוות השבת הגזלה?

קרא עוד...
הנחיות רבי עקיבא אייגר במגיפה
קרא עוד...