מאמרי בית הדין

השכרת דירה לשוכר חלופי
קרא עוד...
למכור ספר תורה לצורך הוצאות החתונה

 מצוות פריה ורביה כוללת בתוכה שלוש מצוות, כפי שמפורט במאמר. המאמר דן בשאלה האם מותר למכור ספר תורה לצורך קיום מצוות אלו.

קרא עוד...
באלו מקרים מותר לשנות מהאמת

 במאמר זה נעסוק ביחס בין שני ערכים יסודיים האמת והשלום, וכיצד יש להתייחס למצבים בהם יש מתח בניהם.

קרא עוד...
ממתי ועד מתי חלה האחריות של השואל

 אדם שהשאיל חפץ לחברו, האם יכול להתחרט ולבקש את החפץ בחזרה? ומאיזה רגע חלה האחריות של השואל על החפץ?

קרא עוד...
רמת הטרחה הנדרשת לצורך השבת גזילה

אדם שלפני שנים ארוכות גזל כספים מחברו, לאחר שעבר זמן מסוים הנגזל עבר למקום אחר, ויש טורח להשיגו, כיצד יכול הגזלן לקיים מצוות השבת הגזלה?

קרא עוד...
הנחיות רבי עקיבא אייגר במגיפה
קרא עוד...
הגדרת ריפוי
קרא עוד...
דין נהנה

 

במספר מקומות בגמרא מובא היסוד ההלכתי, שיש לחייב אדם שנהנה מרכושו של חברו, למרות שלא סוכם בניהם על חיוב תשלום.

קרא עוד...
סימנים באבידה

 בכל מציאה יש לבחון האם קיימים סימני היכר, דרכם ניתן לזהות מי היו הבעלים של החפץ, והם נקראים סימנים. מאמר זה עוסק ברמות השונות של הסימנים.

קרא עוד...
מעמדו ההלכתי של חוק ההתיישנות

במשפט האזרחי מקובל שלא ניתן לתבוע בבית משפט לאחר שעבר זמן ההתיישנות. במאמר זה יבואר כיצד ההלכה מתייחסת לחוק ההתיישנות.

קרא עוד...
בית הדין טוען עבור היורשים

ישנם מספר מקרים בהם בית הדין טוען טענות עבור אחד מהצדדים, ולמעשה מייצג אותו באותן טענות. במאמר זה יתבארו פרטי הדינים.

קרא עוד...
מעורבות הדיין בטענות - פתח פיך לאילם

 במקרים רבים בעלי הדין לא מעלים בבית הדין את הטענות המתאימות לתביעתם, לפעמים בעלי הדין יכולים לתבוע סכום גדול יותר, או לתבוע על נושאים נוספים, אך הם לא עושים זאת.

קרא עוד...