מאמרי בית הדין

דיני פשרה

 בביאור אופן עשיית הפשרה מצאנו כמה אפשרויות באחרונים, אמנם אנו נראה כי לעולם העיקר שכל פשרה צריכה להיות קרובה לדין.

קרא עוד...
מעמדו של הצ'ק בהלכה

 הצ'ק הוא שטר ללא תנאים, בו ניתנת פקודה לבנק לשלם סכום מסוים בתאריך נתון. (חוק פקודת השטרות סעיף 3 א). הפוסקים נחלקו בהגדרת מעמדו ההלכתי, במאמר זה נביא את ההלכות הקשורות לצי'ק, ומתבררות בדיני חושן המשפט.

קרא עוד...
הערכת חפץ יד שנייה שניזוק
קרא עוד...
התחייבות ללא פירוט מסגרת זמן
קרא עוד...
צער בעלי חיים
קרא עוד...
רישום בטאבו
קרא עוד...
קניינים בנדל"ן
קרא עוד...
ערבות הדדית בהלכה
קרא עוד...
תוקף הקנייה דרך האינטרנט
קרא עוד...
קניין דברים
קרא עוד...
קים לי
קרא עוד...
ערעור על פסק שניתן בבית דין
קרא עוד...