מרן רה"י - הרב שבתי סבתו

הרב שבתי סבתו

 

קורות חיים

מו"ר הרב שבתי סבתו ראש הישיבה הגבוהה והתיכונית במצפה ירחו, מחבר סדרת הספרים "ותשאני רוח" על התורה והמועדים, רב קהילת בית הכנסת "היכל גבריאל " בבית אל.

 הורותו

נולד במצרים בשנת תש"ט (1949) להוריו, ר' דוד סבתו והרבנית מרסל שתח' בת הרב אהרן שוויקה מהעיר חלב שבסוריה.
בעקבות מבצע סיני (1956), הואשמה המשפחה בסיוע לישראל, וגורשה ממצרים בבגדים קרועים, כשהיא נאלצת להשאיר את כל רכושה מאחור. כך גדל הרב כילד עני למשפחה מרובת ילדים, בצריפים ופחונים במעברות בירושלים. אולם גם אם בחומר ניכר הקושי, רוח תחית האומה רוממה את גוום.

לימודיו

עם סיום לימודיו בישיבה התיכונית למד הרב שנה בישיבת מרכז הרב ולאחריה התגייס לצה"ל ושירת כחובש קרבי בגדוד שריון וטנקים. ולחם במלחמות ישראל בסדיר ובמילואים.

לאחר מכן חזר הרב לחבוש את ספסלי בית המדרש בשקידה מרשימה. בשנים אלה יסד את שיטת הלימוד אותה הוא עתיד להנחיל למאות ואלפי תלמידיו.

שקידתו של הרב הפליאה את כל רואיו ואכן הרב היה בין היחידים שהוסמכו לרבנות על ידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. במקביל למד אצל גדולי המקובלים בירושלים הרב מרדכי עטיה הזקן והרב לוי נחמני זכר צדיקים לברכה. כמו כן שימש הרב את הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שעודדו נמרצות להקים את הישיבה.

תורתו

מגיל צעיר החל הרב ללמד תורה במסגרות שונות, יכולת ההסברה הבהירה יחד עם העומק והעושר של תורתו הקנו לו תלמידים רבים. תורתו של הרב מאופינת בעושר מקורות עם הקשבה למציאות בדרישת אנושיות ומוסריות.

קבוצה של תלמידים צעירים נקשרה בנפשו, יחד למדו את כל הש"ס הבבלי ועל ידו הוסמכו לרבנות. יחד ביקשו להמשיך את השיטה והקימו את הישיבה התיכונית במצפה יריחו ויחד חינכו וגדלו אלפי תלמידים .

הרב היה הראשון שהקליט את שיעוריו השיטתיים והבהירים על כל התלמוד הבבלי (כ1000 קלטות התלמוד המוקלט שהומרו אח"כ לקבצי שמע ממוחשבים). שיעורים אלו התקבלו באהבה ואהדה אצל לומדי הש"ס בארץ ובעולם.

כדי להנגיש לתלמידים הצעירים את התלמוד הבבלי יזם הרב את התלמוד החזותי מלאכת מחשבת של המחשה חזותית העוזרת לתלמיד להבין את מבנה הגמרא וכך גורמת לתוספת שקידה ואהבת תורה.

תורתו של הרב נאחזת בשורשים כתלמוד וראשונים אולם מתחדשת כמעיין המתגבר, בימים אלו מקים הרב את הבנין התורני מדעי בו מעבדה משוכללת בה ניתן להעמיק בתורה דרך הבנת המבנה הפיסיקאי בהקבלה לרוחני.  

הרב מעביר בישיבה ובקהילתו שיעורים רבים ומגוונים בתורה ובנ"ך, בתלמוד ובהלכה, באמונה, באגדה ובפנימיות התורה.

 

לשיעורי הרב  לחץ כאן

עוד על הרב  לחץ כאן