הרב יוסף מימון

חצר"מ שיעור א'

הרב יוסף מימון

 

נולד בשנת תשמ"ה.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו, הרב למד כשנה גם בישיבת מעלה אדומים ותקופה קצרה בישיבת דימונה.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, כמו כן למד הרב אצל הרב ישראל אביחי ראש ישיבת המקובלים בית אל.

את שירותו הצבאי עשה הרב בנצח יהודה ואף היה מפקד כיתה.