הרב יוסף מימון

ר"מ שיעור א'

הרב יוסף מימון

 

נולד בשנת תשמ"ה.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.