הרב יובל אהרוני

ר"מ אמונה ומלווה אישי

הרב יובל אהרוני

נולד בשנת תשמ"ה.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.