הרב אליסף יעקבסון

ר"מ שיעור א'

הרב אליסף יעקבסון

 

נולד בשנת תשמ"ז.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.