הרב אליהו חיים דורדק

ר"מ בקיאות

הרב אליהו חיים דורדק

 

נולד בשנת .

למד בישיבה התיכונית.

לאחר מכן למד בישיבת.

רבנים מהם למד הרב: 

בעבר