צוות דייני בית הדין לממונות

basson

כח סיון התשעח | 11.06.18

                                       הרב ישועה רטבי

                                    ר"מ בישיבה התיכונית במצפה יריחו.

                                    אחראי על מתן תשובות בבית הדין.                                    
                                    דיין באיגוד בתי הדין לממונות בישוב מצפה יריחו.

                                    דיין בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                       הרב בועז באדי

                                    גר בכוכב יעקב.
                                    מנהל התיכון בישיבה התיכונית במצפה יריחו.

                                    דיין באיגוד בתי הדין לממונות.

 

                                       הרב זכריה רבינוביץ'

                                    גר בישוב שעלבים.
                                    ר"מ בישיבה הגבוהה בשעלבים.

                                    דיין בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                     הרב דניאל לונצר

                                   רב הישוב איתמר.
                                   
דיין בבית הדין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

                                   למד בכולל הדיינות בפסגות.

 

                                     הרב אלחנן הכסטר

                                   רב הגרעין במגדל העמק.
                                   
דיין בבית הדין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

                                   למד בכולל דיינות בגבעת שמואל.                              

                                                                 

                                       הרב ינון חדאד

                                    גר בקריית ארבע.
                                    לומד בכולל הדיינות בבית חגי.

 

                                      הרב אברהם פורטל

                                   גר בישוב עינב.

                                   דיין באיגוד בתי הדין לממונות בעינב.
                                   לומד בכולל הדיינות בעינב.

 

                                     הרב ענניאל אהרן

                                  גר ברמת השרון.
                                  לומד בכולל הדיינות ברמת השרון.

 

                                    הרב ישראל ליאור

                                    גר בבית השלום בחברון,

                                 דיין באיגוד בתי הדין לממונות בקרית ארבע
                                 למד בכולל הדיינות בבית חגי.

 

YOS 8798 tn