הקריה החינוכית 'קריית משה'

הקריה החינוכית ביישוב מצפה יריחו הוקמה על ידי הרב שבתי סבתו שליט"א.
הקריה ממוקמת בישוב מצפה ירחו, בליבו של המדבר, מול הר נבו, במקום בו השקט והטהרה הייחודיים לנוף המדברי הקסום, מרחיבים את הדעת ופותחים את הלב לעולמות רוחניים ופנימיים.
מגמת הקריה החינוכית לגדל תלמידי חכמים בני תורה, אנשי מידות, בעלי חזון, המעורים בצרכי הדור והשעה ופועלים למען גאולת ישראל, כל אחד לפי כישוריו.
מגמה זו באה לידי ביטוי בבוגרי הקרייה הרבים העוסקים בעשייה חינוכית - תורנית בארץ ובעולם: ראשי ישיבות, ראשי כוללים, רמי"ם ורבני קהילות. חלוצים השותפים בחיזוק ההתיישבות במרחבי ארצנו, אנשי צבא, אנשי מדע, ועוד...

ממוסדות הקריה:
* ישיבה תיכונית 'נתיבות יוסף' - בישיבה לומדים כ-300 תלמידים לימודי קודש ולימודי חול. רמת הלימודים הינה גבוהה ודורשת מצויינות.
הישיבה מתאפיינת בחיי חברה ופעילויות ברמה גבוהה מאוד. בשעות הערב מוביל את הישיבה צוות חינוכי בלתי פורמלי מוכשר ומקצועי.
בקרב רבים מהתלמידים ננטעת המשימה לסיים את ש"ס הגמרא בבקיאות ולהקיף באופן מלא ושלם את ש"ס המשנה.
*ישיבה גבוהה 'מאור טוביה' - הישיבה הגבוהה מאפשרת לכל תלמיד לימוד ארוך ומשמעותי לפני השירות הצבאי ואחריו, לימוד שמאפשר בניין קומה רוחנית שלמה.
מבנה הישיבה הגבוהה מאפשר לכל בחור להתגייס בשלב הנכון ביותר בהתפתחותו האישית והרוחנית. יש שמתגייסים אחר שנים מועטות יותר ויש לאחר שנים מרובות יותר.
ישנו לוויו אישי משמעותי של צוות הישיבה בכל הנושא הצבאי: לפניו ,במהלכו ואחריו.
הלימוד בישיבה מתפרס על כל חלקי התורה. השיעורים השונים והמגוונים פותחים את הדלת לתלמידים בעלי סגנונות שונים , ומפתחים כל בחור לפי כשורנו ונטיית נפשו .
עם זאת מדגש בישיבה גם החיבור לכלל הישיבה וכלל עם ישראל. דרך חינוכית זו באווירה החמה והמשפחתית הקיימת בישיבה יוצרת הפרייה יצירה וחידוש, הן בלימוד והן בהתפתחות האישיותית. בישיבה לומדים כ 170 בחורים ואברכים, כן ירבו, האברכים המתגוררים בישוב ושותפים לעשייה החינוכית במקום ובאזור כולו.
* כולל 'ישועת יום טוב' - כולל אברכים ומכון להכשרת מורים, שבו לומדים כ-60 אברכים.
הכולל להלכה נוסד במסגרת הישיבה הגבוהה מאור טוביה וכיום עומד בראשו הרב יעקב סבתו הי"ו שממלא את מקומו החסר מאוד של הרב קדר זצ"ל.
* בית הדין לענייני ממונות - בית הדין הינו אגף ממכון "והלכת בדרכיו" העוסק בפיתוח תורת המידות בארץ ישראל, ובראשותו עומד ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו.
פעילות בית הדין תתקיים בהכוונת ראשי הישיבה, ובהובלת בוגר הישיבה הרב ישועה רטבי שליט"א, אשר הוסמך לדיינות ולרבנות עיר על ידי הרבנות הראשית לישראל, ומשמש כדיין בישוב מצפה יריחו, וכן בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.
*גרעינים ומפעלים תורניים- אחת מגולות הכותרת של הקריה החינוכית והישיבה הגבוהה הם הגרעינים והמפעלים התורניים הממשיכים ומושכים את אורה של תורת ארץ ישראל המאירה בישיבה אל מרכז הארץ.
עד כה הקימו בוגרי הישיבה הגבוהה גרעינים במס' מקומות ביניהם - ברמת השרון, נתניה, קריית אונו – סביון, וגבעתיים.

מאות מבוגרי הישיבה משמשים כמורים ואנשי חינוך וממשיכים ומשפיעים את אורה של הישיבה. ועשרות רבנים מבוגרי הישיבה הגבוהה מנהיגים קהילות ובתי כנסת.