סיכום מסכת שבת דף קב:

בית הדין

כ כסלו התשעח | 08.12.17

 

 

בונה כל שהוא - חייב. מה התועלת בבנייה כל שהוא?

  1. מי שחופר גומא להחביא כסף - חייב, כשם שבמשכן חפרו גומא כל שהוא כדי להחביא מחט. דחייה: במשכן לא החביאו מחט באדמה, כי המחט היה מחליד.
  2. בניית חצובה קטנה עבור סיר קטן נחשב לבונה כל שהוא. גם במשכן בנו חצובה קטנה כדי להכין סיר קטן לצבע (אם נגמר הצבע). דחייה: במשכן לא הכינו סיר עם קצת סממנים, כי הכל היה בשפע.
  3. לשים שפכטל בחור שבקיר. כשם שבמשכן אם תולעת חוררה חור בקרשי המשכן - סתמו את החור.

שלושה שלבים בבנייה:

  1. הנחת אבן יסוד בקרקע ללא טיט אבל עם צידוד כלומר קיבוע האבן לקרקע וכן שם עפר מסביב. ואם עשה כך בשבת - חייב.
  2. כל האבנים באמצע - צריך לשים טיט באבן. ואם עשה כך בשבת - חייב.
  3. בשורה העליונה - רק הניחו את האבן (בלי לשים טיט ובלי לצדד). ואם עשה כך בשבת - חייב.

בשלושת המקרים הבאים - לפי רב חייב משום בונה, ולפי שמואל חייב משום מכה בפטיש:

  • החליק אבן (=מסתת).
  • עשה חור בלול כדי לאוורר.
  • הניח חתיכת עץ בכדי שהמעדר לא ייפול מהעץ.

החידוש: מסתת וודאי זה חלק מהבנייה, גם לעשות חור לאוורור זה בנייה, אבל חיזוק המעדר אולי לא בונה - קמ"ל מחדש רב שגם זה בונה.