פרק חמישי דף נא:

בית הדין

כד ניסן התשעז | 20.04.17

פרק חמישי דף נא:

עקרונות לאיסור הוצאה בבהמה: 1- בהמה שיוצאת לרה"ר עם משוי (חלק מאיסור שביתת בהמה). 2- חפץ היתר אבל שיש סיכוי שיפול ויבוא להרימה ויטלטל 4 אמות ברה"ר.

עקרונות להיתר הוצאה בבהמה: 1- דבר שהבהמה צריכה ונחשב ללבוש. 2- דבר שנצרך בכדי לשמור על הבהמה שלא תברח נחשב ללבוש. 3- תכשיט - לרש"י, אם דרכה של הבהמה בתכשיט - מותר, ואם אין דרכה בתכשיט אסור שזהו משוי. לתוס' תכשיט לבהמה תמיד משוי.

רמת שמירה לבהמות: (מהשמירה הטובה ביותר לשמירה בפחותה ביותר)

  1. חטם - השמירה הכי טובה זה טבעת מברזל באף. - נאקה זקוקה לשמירה בחטם.
  2. פרומביא - רסן מברזל. - חמור שבא מלוב זקוק לשמירה זו.
  3. אפסר - חבל בלחי. - גמל זקוק לשמירה זו.
  4. שיר / סוגר - שיר זה עיגול מסביב לצוואר נועד לכלבים, סוסים וכד'. סוגר זה קולר על הצוואר.

שמירה פחותה - אסור להוציא בהמה עם שמירה פחותה כי לא מועיל ונחשב למשוי. לכן אסור לנאקה לצאת עם אפסר, (כי נאקה נשמרת רק בחטם ולא בפחות מכך).

שמירה יתרה (כגון חטם עבור גמל) - ת"ק בברייתא ורב - אסור שמירה יתרה, אבל לדעת חנניה - מותרת שמירה יתרה. שמואל פסק להלכה כחנניה.