סיכום למסכת גיטין דף ו

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

דף ו

דין שליח המביא גט בבבל:

א.        המביא גט ממדינה למדינה בבבל ("איתמר בבל" - דף ו.) - לדעת רב, לא צ"ל כי יש שיירות בין הישיבות ויש עדי קיום. (רב הקים ישיבה בסורא, ולשמואל הייתה ישיבה בפומבדיתא), אבל לדעת שמואל, כן צ"ל, כי התלמידים לא יקיימו כי לא מכירים את חתימות העדים אלא רק לומדים תורה. (רב ושמואל כדעת רבא, שהבעיה היא עדי קיום).

ב.         המביא גט מבבל לארץ ישראל ("שלח ליה ר' אביתר" דף ו:) - לא צ"ל בפ"נ, הם בקיאים בלשמה ויש שיירות מצויות. (היה קשר בלימוד ובמסחר בין בבל לא"י).

גבול בבל: (דף ו.)

רב פפא: כמו ביוחסין (בבבל כולם מיוחסים ולא צריך לבדוק ייחוס). הגמ' בקידושין דף עב. הביאה מחלוקת מה הן גבולות בבל לעניין ייחוס: - לרב עד בגדד, ולשמואל עד מושכני.

רב חסדא: לגיטין - לכו"ע עד הגשר השני שליד נהר פרת.

 

אקטיספון: באקטיספון היה שוק מרכזי. הם היו בקיאים בחתימות ארדשיר, כי השטרות נמצאים בידם.

ולכן מצויים לקיימו. אבל בני ארדשיר לא מכירים את החתימות של אקטיספון, הם עסוקים בקניות ולא שמים לב לחתימות, כך שלא מצויים לקיימו.

 

ערסא: שורת בתים. שכונה: שלושה בתים. לדעת רבא צ"ל בפ"נ ובפ"נ רק במקום כמו מחוזא, שֶׁכֹּל הזמן נמצאים בנסיעות ולא מכירים חתימות.

 

לכתוב בלי שרטוט: (דף ו:)

 

רב יצחק: שתי מילים - כותבים, שלוש - לא כותבים. (שתי מילים - לא מוכח שכותב פסוק). אך במתניתא תנא: שלוש מילים - מותר, ארבע - אסור.

 

 

דף ו

דין שליח המביא גט בבבל:

א.        המביא גט ממדינה למדינה בבבל ("איתמר בבל" - דף ו.) - לדעת רב, לא צ"ל כי יש שיירות בין הישיבות ויש עדי קיום. (רב הקים ישיבה בסורא, ולשמואל הייתה ישיבה בפומבדיתא), אבל לדעת שמואל, כן צ"ל, כי התלמידים לא יקיימו כי לא מכירים את חתימות העדים אלא רק לומדים תורה. (רב ושמואל כדעת רבא, שהבעיה היא עדי קיום).

ב.         המביא גט מבבל לארץ ישראל ("שלח ליה ר' אביתר" דף ו:) - לא צ"ל בפ"נ, הם בקיאים בלשמה ויש שיירות מצויות. (היה קשר בלימוד ובמסחר בין בבל לא"י).

מושכני

נהר חידקל

אקסטיכון

ארדשיר

סורא

מתא מחסיא

נהרדעא

פומבדיתא

נהר פרת

בגדד

אליפסה: אגם ערבהאליפסה: אגם ערבהתיבת טקסט: גשרגבול בבל: (דף ו.)

 

רב פפא: כמו ביוחסין (בבבל כולם מיוחסים ולא צריך לבדוק ייחוס). הגמ' בקידושין דף עב. הביאה מחלוקת מה הן גבולות בבל לעניין ייחוס: - לרב עד בגדד, ולשמואל עד מושכני.

רב חסדא: לגיטין - לכו"ע עד הגשר השני שליד נהר פרת.

 

אקטיספון: באקטיספון היה שוק מרכזי. הם היו בקיאים בחתימות ארדשיר, כי השטרות נמצאים בידם.

ולכן מצויים לקיימו. אבל בני ארדשיר לא מכירים את החתימות של אקטיספון, הם עסוקים בקניות ולא שמים לב לחתימות, כך שלא מצויים לקיימו.

 

ערסא: שורת בתים. שכונה: שלושה בתים. לדעת רבא צ"ל בפ"נ ובפ"נ רק במקום כמו מחוזא, שֶׁכֹּל הזמן נמצאים בנסיעות ולא מכירים חתימות.

 

לכתוב בלי שרטוט: (דף ו:)

רב יצחק: שתי מילים - כותבים, שלוש - לא כותבים. (שתי מילים - לא מוכח שכותב פסוק). אך במתניתא תנא: שלוש מילים - מותר, ארבע - אסור.