יזכור

אלעזר לייבוביץ ז"ל
תאריך פטירה: 06.04.2011 

יהי זיכרו ברוך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים