בית המדרש

-

כט טבת התשעז | 27.01.17

1. ארכיון נגיש ונח למשתמש הכולל: מאמרים לפתיחה ולהורדה הן של רבנים הן של אברכים ותלמידים ואף מאמרים של בוגרים [חלקם PDF] מחולקים לפי קטגוריות נושאים ורבנים

2. [מאורינו https://asif.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%90/%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%a6%d7%a4%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%95/]

pdf ] .3. שיעורים [קישורית לארכיון השיעורים].