כולל האברכים

    על הכולל

הכולל להלכה נוסד במסגרת הישיבה הגבוהה מאור טוביה תחת שרביטו של הרב שמואל קדר זצ"ל. הרב קדר זצ"ל הספיק להקים את הכולל וללמד בו מספר שנים מועטות עד שנתבקש בישיבה של מעלה. הרב יעקב סבתו הי"ו ממלא את המקומו החסר מאוד של הרב זצ"ל.

 

שיטות הלימוד

הרב קדר זצ"ל ידוע בשיטתו הבהירה והמסודרת מאוד בלימוד ההלכה אשר הוא הנחיל לאלפי תלמידיו במשך עשרות שנים. שיטת הלימוד מתבססת בעיקרה על ספריו הרבים שחיבר הרב זצ"ל כאשר המוכר שבהם הינו שו"ת היכל שלמה, בו הרב זצ"ל מגיש בשפה ברורה ובפירוט רב, תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה לרבנות.