חיפוש בארכיון השיעורים
כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 17 , צידוק הדין וברכות

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 17 , צידוק הדין וברכות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב שבט התשעח07.02.2018

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 16 , מהות התפילין והציצית

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 16 , מהות התפילין והציצית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טז שבט התשעח01.02.2018

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 15 , שפיטה עצמית

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 15 , שפיטה עצמית

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח שבט התשעח24.01.2018

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 14 , טעמי המצוות

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 14 , טעמי המצוות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יז טבת התשעח04.01.2018

שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כה כסלו התשעח13.12.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 11 , תפילת החסיד

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 11 , תפילת החסיד

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט כסלו התשעח07.12.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 10 , הנהגת עובד ה' חוקי תורת ישראל
שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 9 , עבודת השם

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 9 , עבודת השם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ד כסלו התשעח22.11.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 8 , סוף הויכוח עם הפילוסוף

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 8 , סוף הויכוח עם הפילוסוף

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כו חשון התשעח15.11.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 7 , השגחת הבורא

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 7 , השגחת הבורא

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כ חשון התשעח09.11.2017