חיפוש בארכיון השיעורים
כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 17 , צידוק הדין וברכות
שיעורים בספר הכוזרי, שיעור מספר 16 , מהות התפילין והציצית
שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

שיעורים בספר הכוזרי ,שיעור מספר 12 , מהות השבת

הרב שבתי סבתו
כה כסלו התשעח13.12.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 11 , תפילת החסיד

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 11 , תפילת החסיד

הרב שבתי סבתו
יט כסלו התשעח07.12.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 9 , עבודת השם

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 9 , עבודת השם

הרב שבתי סבתו
ד כסלו התשעח22.11.2017

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 8 , סוף הויכוח עם הפילוסוף
שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 7 , השגחת הבורא

שיעורים בספר הכוזרי , שיעור מספר 7 , השגחת הבורא

הרב שבתי סבתו
כ חשון התשעח09.11.2017