חיפוש בארכיון השיעורים
מאמר אסתר

מאמר אסתר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ז אדר התשפא19.02.2021

מאמר אסתר

מאמר אסתר

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אדר ב' התשעט22.03.2019

במה זכו אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שאיגרת הפורים אשר שלחו לכל תפוצות העם היהודי, תתקיים לנצח?

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

רה"י הרב יצחק סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

הרב ראובן פיירמן
ח אדר התשעח23.02.2018