חיפוש בארכיון השיעורים
גפ"ת בבא בתרא - קסב-קסג

גפ"ת בבא בתרא - קסב-קסג

הרב חיים גרינשפן
כא סיון התשפב20.06.2022

הרב יצחק סבתו | בבא בתרא - חזקת הבתים | מחאה בכמה ודין אפי תלתא
הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | נסכא דרבי אבא

הרב צדוק אליאס
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים | גודרות

הרב אליסף יעקבסון
כו אדר ב' התשפב29.03.2022

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון | בבא בתרא - חזקת הבתים

הרב אליסף יעקבסון
כה אדר ב' התשפב28.03.2022

הרב חיים גרינשפן | בבא בתרא - חזקת הבתים |יסוד חזקת ג' שנים

הרב חיים גרינשפן | בבא בתרא - חזקת הבתים |יסוד חזקת ג' שנים

הרב חיים גרינשפן
כד אדר ב' התשפב27.03.2022

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | שכוני גוואי

הרב צדוק אליאס | בבא בתרא - חזקת הבתים | שכוני גוואי

הרב צדוק אליאס
כד אדר ב' התשפב27.03.2022