חיפוש בארכיון השיעורים
הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים נ"ו נ"ז - דמעותיו של הקב"ה ומנהיגותו של דוד
הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמור קי"ט-רז המחומש והמשושה

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמור קי"ט-רז המחומש והמשושה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יח אדר ב' התשפב21.03.2022

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים כ"ה וק"ל-נפשו של החוטא-בועז ורות

הרב שבתי סבתו | תהלים | מזמורים כ"ה וק"ל-נפשו של החוטא-בועז ורות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יא אדר ב' התשפב14.03.2022

הרב שבתי סבתו | תהלים | הקדמה, מזמורים קי"א וקי"ב וסדר הא' ב' בתהילים

הרב שבתי סבתו | תהלים | הקדמה, מזמורים קי"א וקי"ב וסדר הא' ב' בתהילים

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כח אדר א' התשפב01.03.2022