חנוכת בית המדרש!

מוטי מימון

ג אדר התשפ | 28.02.20

בית של תורה, תפילה, ועבודת ה'!

בשבוע שעבר (חמישי) התקיים בישיבה הגבוהה במצפה יריחו אירוע 'חנוכת בית המדרש'
באירוע השתתפו - מאות רבני תלמידי ובוגרי הישיבה לדורותיה, הורים , ותושבי הישוב.

כיבדו בנוכחותכם:
זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן,
ראש הישיבה הרב שבתי סבתו,
רב העיר צפת הרב שמואל אליהו,
ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא,
ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו,
הרב ראובן ששון,
הרב יהודה קרויזר,
השר בצלאל סמוטריץ,
ראש המועצה ישראל גנץ,
יור הקואלציה חבר הכנסת מיקי זוהר ועוד.

הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקמה לפני 26 שנה והיא מונה כיום 200 בחורים ואברכים.

זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן:
חנוכת בית כזה שכולו תורה, כולו תפילה, כולו עבודת ה', זה "ארומימך ה'",
הבית הגדול והקדוש הוא חלק מהאימפריה שהקים הרב שבתי סבתו, אין מה לברך את הרב. המקום האדיר הזה מברך את עם ישראל.

מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו:
תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות.
אנו לומדים כדי ללמד את עם ישראל. והחזון שלנו להפיץ אור לכל העולם.
בית המדרש החדש שלנו יגדיל בעזרת ה את אור התורה "ומלאה הארץ דעה את ה כמים לים מכסים" זה השליחות שלנו.
אנחנו רוצים להגיע בעזרת למקום של 'וכל בניך לימודי ה'

הרב שמואל אליהו:
אנחנו אור לגויים בתעשיה וברפואה, ואנו צריכים להיות אור לגויים המוסר ובערכים, להפיץ את בשורת המוסר ועולם הערכים שלנו לעולם כולו.

הרב חיים סבתו (ממלמדי העיון בישיבה מיום הקמתה):
אפשר להרחיב את מקום האוהל, להטות את היריעות, להגדיל את הכלים, בתנאי שמאריכים את המיתרים ומחזקים את היתדות,
וזה יראת השמים, החיבור לה' ולתורה. והתורה מתחילה מהרגע שהילד לומד לדבר ועד היום האחרון ועד בכלל.
כשהאנשים מנותקים מתורה, "מרים הם", והעץ שניתן בתוך המים, "עץ חיים היא למחזיקים בה", הופך את המר למתוק.

הרב יצחק סבתו ראש הישיבה הגבוהה: היה חיפזון לבני ישראל עוד לפני עצם היציאה. יש לנו דחף פנימי שקורא לנו לקום ולפעול, העולם מחכה לבשורה שלנו. העם צמא לתורה מאירה.
כשם שהכלים גדולים יותר, כך גם התורה של הישיבה צריכה לגדול.

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ:
בכל פעם שאני מגיע לישיבה אני נפעם לראות את הכבוד שנותנים לתורה, את הכלים המפוארים הראויים לכבודו של הקב"ה, "אין עניות במקום עשירות".

ראש המועצה ישראל גנץ:
החידוש שאמרו שירה על הים הוא שגם כשרואים ניסים, לא תמיד מודים עליהם.
אנחנו זוכים היום לראות בנס ולהודות עליו. המבנה החדש של הישיבה זו תורה בכלי מפואר.

הרב יהודה קרויזר (רב הישוב מצפה יריחו):
בים סוף היה נס והיה גם בוץ בקרקעית הים, בכל מקום יש גם נס וגם בוץ. השאלה אם מרימים את המבט. בהרבה מקומות יש בוץ במקומות האלה אנחנו רואים את שיבת ציון.

הרב ראובן ששון (בוגר הישיבה):
ראש הישיבה לא ניסה להשאיר אותי ואת האברכים המבוגרים אצלו בישיבה כדי להתעצם ולהאדיר את הישיבה כביכול אלא שלח אותנו למקומות אחרים כדי להתעצם בעצמנו ולהפיץ את הברכה הלאה.
בישיבה יש שילובים של יראה ואהבה, פתיחות מחשבתית ויראת שמים.

מיקי זוהר:
הבחירות הן לא על ימין או שמאל אלא על מסורת ישראל, האם מדינת ישראל תמשיך בכיוון של מדינה יהודית או שלא.

קרדיט צילום - יעקב אפללו