חיפוש בארכיון השיעורים
ki tisa - Between Me and You

ki tisa - Between Me and You

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אדר התשעח02.03.2018

The afore-mentioned verse says that we must “make the Sabbath.” What does this mean? I believe that the explanation provided by my son, Rav Yitzchak Chaim, is correct: We must set the Sabbath and make it into a covenantal sign. That is, Bnei Yisrael must make sure, throughout the generations, that the Sabbath will be an eternal sign of their covenant with Hashem

שבועות ונדרים , המשך דיני מנהגים

שבועות ונדרים , המשך דיני מנהגים

הרב יעקב סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

מורה נבוכים , שיעור מספר 20 , סיום פרק לב , התבוננות בהנהגת השי"ת

מורה נבוכים , שיעור מספר 20 , סיום פרק לב , התבוננות בהנהגת השי"ת

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

אורות הקודש , שיעור מספר 20 , פסקאות לג - לד

אורות הקודש , שיעור מספר 20 , פסקאות לג - לד

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

רה"י הרב יצחק סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

קהלת , שיעור מספר 20 , מטרת האדם בעולם - נתינה

קהלת , שיעור מספר 20 , מטרת האדם בעולם - נתינה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יא אדר התשעח26.02.2018

מושגים ביהדות , פורים , לבוש מלכות

מושגים ביהדות , פורים , לבוש מלכות

הרב ראובן פיירמן
י אדר התשעח25.02.2018

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

הרב ראובן פיירמן
ח אדר התשעח23.02.2018

פרשת תצווה , מעמד הבגדים ביהדות

פרשת תצווה , מעמד הבגדים ביהדות

הרב חיים גרינשפן
ח אדר התשעח23.02.2018

פרשת תצוה - אחד יחיד

פרשת תצוה - אחד יחיד

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אדר התשעח23.02.2018

היות והנשמה היא נצחית והגוף הוא זמני, אם רוצים להאריך את חייו של הגוף, חייבים להתאים אותו אל שאיפות הנשמה. לשם כך יש להקטין את השאיפות החומריות ולהתאימם לשאיפות הרוחניות, ובכך תושג אריכות ימים.

Parashat Tetzaveh - One: Unique and Unifying

Parashat Tetzaveh - One: Unique and Unifying

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
ח אדר התשעח23.02.2018

What holds the protons together in the nucleus? They are all similarly charged positively, so why don't they push each other away? They should act like two magnets whose northern (or southern) sides are held next to each other, strongly repelling each other! Why don't the protons do the same, thus possibly even causing the nucleus to explode?

יתרו - לאכול לחם עם חותן משה

יתרו - לאכול לחם עם חותן משה

רה"י הרב יצחק סבתו
ח אדר התשעח23.02.2018

מהו הקו המבדיל בין גרות צדק קדושה ונעלה, לגרות שלילית ולא רצויה? או במילים אחרות: מה בין יתרו לערב רב?