חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

Parashat Pekudei - The Centrality of One-Third

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

The definition of the "one-third" point, then, is this: It is the center of gravity, both physically – in terms of solid, stable positioning on the ground – and in terms of the ultimate goals of life, namely, the continuity of life for future generations.

כי תשא - שמן משחת קודש

כי תשא - שמן משחת קודש

רה"י הרב יצחק סבתו
כב אדר התשעח09.03.2018

מעתה מובן מדוע ליצור שמן המשחה חמור יותר מלסוך באותו השמן, למרות שלאמיתו של דבר אין בו כל קדושה . שהרי הדבר בדיוק כמו במצווה שאדם ממציא שבאמת היא נעדרת את כח הקדושה המרומם את האדם ומקרבו לשכינה. אך היוצרה חוטא ומחטיא, כירבעם בן נבט שבדה חג מליבו ועונשו מהחמורים ביותר. ואילו המקיים את 'המצווה החדשה' רק משלה את עצמו בדברי אנוש ואף על פי שחטא בידו של 'בל תוסיף', כרת אין עליו.

ויקהל פקודי

ויקהל פקודי

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

מסילת ישרים , המשך מידת הענווה

הרב חיים סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

כוזרי , שיעור מספר 18 , היחס בין היחיד לכלל

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
כא אדר התשעח08.03.2018

פרשת ויקהל פקודי - מעלת השבת

פרשת ויקהל פקודי - מעלת השבת

הרב חיים גרינשפן
כ אדר התשעח07.03.2018

מורה נבוכים , שיעור מספר 21 , חלק שלישי פרק יג , תכלית המציאות

מורה נבוכים , שיעור מספר 21 , חלק שלישי פרק יג , תכלית המציאות

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

דיני גניזה , יסודות הדינים, התחלת הפטורים מגניזה

דיני גניזה , יסודות הדינים, התחלת הפטורים מגניזה

הרב יעקב סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

קהלת , שיעור מספר 21 , מטרת החיים - עשייה

קהלת , שיעור מספר 21 , מטרת החיים - עשייה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

נדרים ושבועות , הנודר ומקיים

נדרים ושבועות , הנודר ומקיים

הרב יעקב סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

מושגים ביהדות , שיעור מספר 17 , חירות

מושגים ביהדות , שיעור מספר 17 , חירות

הרב ראובן פיירמן
יז אדר התשעח04.03.2018

פרשת כי תשא - ביני וביניכם

פרשת כי תשא - ביני וביניכם

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
טו אדר התשעח02.03.2018

מה טיבה של עשיית השבת? נראה לי פירושו של בני, הרב יצחק חיים. "לעשות" פירושו לקבוע. באופן שהביטוי הזה מחובר להמשך: "לעשות את השבת לדורותם ברית עולם". כלומר, בני ישראל לדורותם, יקבעו את השבת לאות ברית עולם. אמור מעתה, באמצעות אי עשיית מלאכה, תיקבע השבת לאות על הברית והקשר בין ה' לבינינו.