חיפוש בארכיון השיעורים
חכמי ישראל ותורתם | בית מדרשו של הרמב"ם

חכמי ישראל ותורתם | בית מדרשו של הרמב"ם

ר' אריאל דוד
טז טבת התשפב20.12.2021

שמואל א | פרקים ט-י | שאול והאתונות

שמואל א | פרקים ט-י | שאול והאתונות

הרב גבריאל גולדמן
טז טבת התשפב20.12.2021

ליקוטי מוהר"ן | תנינא מח | כל התרחקות היא התקרבות

ליקוטי מוהר"ן | תנינא מח | כל התרחקות היא התקרבות

רה"י הרב יצחק סבתו
יד טבת התשפב18.12.2021

כוזרי | טומאה וטהרה

כוזרי | טומאה וטהרה

מרן רה"י הרב שבתי סבתו
יב טבת התשפב16.12.2021

פרשת ויחי - לגלות את הקץ

פרשת ויחי - לגלות את הקץ

הרב חיים גרינשפן
י טבת התשפב14.12.2021

שמואל א | פרק ג | נבואת שמואל

שמואל א | פרק ג | נבואת שמואל

הרב צדוק אליאס
י טבת התשפב14.12.2021

עשרה בטבת | עזרא הסופר וחידוש הכתב

עשרה בטבת | עזרא הסופר וחידוש הכתב

רה"י הרב יצחק סבתו
י טבת התשפב14.12.2021

דש | פתיחה

דש | פתיחה

הרב יעקב סבתו
י טבת התשפב14.12.2021

שמואל א | פרק ח | בני שמואל ומינוי מלך

שמואל א | פרק ח | בני שמואל ומינוי מלך

הרב גבריאל גולדמן
ט טבת התשפב13.12.2021

בני שמואל אינם ממשיכים בדרכו והעם מבקש מלך, שמואל לא מרוצה מהבקשה. האם הבעיה עקרונית או נקודתית?

בן עזאי הציץ ומת

בן עזאי הציץ ומת

הרב ראובן פיירמן
ח טבת התשפב12.12.2021

אנטיתזה

אנטיתזה

הרב ראובן פיירמן
ח טבת התשפב12.12.2021

סיום הלכות בורר

סיום הלכות בורר

הרב יעקב סבתו
ג טבת התשפב07.12.2021