שותפות בתביעה מביטוח לאומי

בית הדין

כט תמוז התשעז | 23.07.17

היחס בין העובדים לביטוח לאומי לעובדים קרוב יותר למקבלי מתנה מאשר לבעלי חוב.

היחס בין ראובן לשאר העובדים כשותפים, אלא שצריך לברר כיצד נוצרה השותפות ביניהם, האם נעשו שותפים גמורים באופן שהם מחוייבים זה לזה בענין הרווחים וההפסדים שיבואו בעקבות השותפות.

הרב ענניאל אהרן

 

העובדות

בשנת תש"ע (חופשות פסח וקיץ) עבדתי בחברה בשם שילת שירותי רכש, בכדי לחסוך בבירוקרטיה החברה רשמה בני נוער נוספים (כשמונה) על אותו כרטיס עובד ותלושי משכורת שלי, ואת סכום כל המשכורות היו משלמים בצ'ק לאחי (שהיה גם עובד קבוע בחברה) והוא היה מחלק את הכסף.                            

החברה פשטה את הרגל לפני ששילמה את כל המשכורת כאשר היא חייבת לי באופן אישי סביב ה2000₪ אבל בגלל ה"תרגיל" הנ"ל שהיו כל העובדים רשומים על הכרטיס עובד ותשלומי המשכורת שלי, החוב עמד על סביב ה5000₪, שכן כלול בו החיוב לשאר העובדים שהיו רשומים על התלוש משכורת שלי.

כעבור מספר שנים תבעתי את הביטוח הלאומי שמאפשר לעובדים שעבדו במקום שפשט רגל לתבוע את השכר שלא שולם להם ולפי שיקול דעתם לשלם להם אותו.

התביעה כללה מאמץ מיוחד מצידי מאחר שכבר עבר התוקף להגשת תביעה, אלא שהגשתי בקשה מיוחדת מכיון שבמהלך הזמן מאז שהחברה פשטה רגל עד שהגשתי תביעה הייתי בשירות בצבא וכו'.

בנוסף התביעה כללה עוד מאמצים בירוקרטים והוצאות (כ300₪ אגרת הגשת תביעה אותה צריך לשלם מראש ללא קשור לסכום התביעה, ועוד סכום זניח יחסית ששולם לבנק של אחי לצורך המצאת הוכחות להיותי עובד החברה).

התביעה התקבלה בביטוח לאומי שאישר אותה באופן חלקי ושילם כ4000₪ (כ80% מהתביעה).

אציין שמאז שהחברה פשטה רגל ועד קבלת הכסף מהביטוח לאומי אף אחד מהעובדים לא ידע על האפשרות לתבוע את הביטוח לאומי, או על זה שאני עושה את זה. וגם עכשיו סיפרתי רק לאחד מהעובדים מתוך השמונה שקיבלתי תשלום מהביטוח לאומי.

השאלה שלי היא כזו:

  1. האם אני מחוייב לחלק לכל העובדים הנ"ל את חלקם מהכסף שקיבלתי מהביטוח לאומי?
  2. בהנחה שאני מחוייב האם מותר לי קודם לקחת לעצמי את מלוא הסכום שהיו חייבים לי ורק לאחר מכן לחלק את הנותר בין שאר העובדים?
  3. שוב בהנחה שאני מחוייב, האם ההוצאות שהוצאתי בשביל התביעה מתחלקות בין העובדים לפי נפש או לפי כמות הכסף שחייבים לכל אחד בהתאמה? כמו כן האם אני יכול לדרוש משאר העובדים שכר טירחה?