סיכום למסכת גיטין דף יב

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

דף יב

אישה

עבד

אמירה א)- "עשה עמי ואיני זנך" - אני לא נותן מזונות ומשכורתך עוברת אלי

הבעל לא יכול לומר זאת. הבעל חייב במזונותיה.

לרב - האדון לא יכול לומר זאת וחייב במזונותיו. לרבי יוחנן - האדון יכול לומר זאת ופטור ממזונותיו.

אמירה ב)- "צא מעשה ידיך למזונותיך" - אני לא נותן מזונות אך משכורתך בשבילך למזונותיך

הבעל יכול לומר זאת, ולא חייב במזונות האישה אם מספיק לה המשכורת

הבעל יכול לומר זאת, ולא חייב במזונות העבד.

ברייתא:

המקרה

הדין למסקנה

עבד שגלה לעיר למקלט

אמירה ב - האדון לא משלם מזונות, אך המשכורת לעבד.

גם אם לא מספיק לעבד - האדון לא חייב להשלים מזונותיו[1].

אם יש מספיק לעבד ואף יש שכר עודף (העדפה) - לאדון.

אישה שגלתה לעיר למקלט

אמירה ב - הבעל לא משלם מזונות, אך המשכורת לאישה.

אם לא מספיק לאישה - הבעל חייב להשלים מזונותיה (תנאי כתובה).

סיפא: אישה שגלתה לעיר למקלט

אמירה ב - הבעל לא משלם מזונות אך המשכורת לאישה.

אם מספיק לאישה - הבעל לא חייב להשלים מזונותיה[2].

מימרא ראשונה של רב: האדון מפרנס את העבד, לכן האדון זכאי למשכורת שלו ויכול להקדישם. אם העבד רוצה העדפה - ילווה ויעבוד במקום נוסף ויחזיר את חובו פחות מפרוטה (ההקדש לא חל על פחות מפרוטה).

מימרא שנייה של רב: האדון לא מפרנס את העבד, לכן האדון לא זכאי למשכורת שלו ולא יכול להקדישם[3].

החובל חייב בחמישה דברים:

נזק

שווי האדם אם יימכר לעבד לאחר הנזק

החובל עבד - סכום הנזק משולם לאדון.

צער

פיצוי על הצער שנגרם

לאדון.

ריפוי

הוצאות רפואיות

לריפוי העבד. ואם נשאר כסף, כגון תרופה שריפאה מהר - ההפרש לאדון.

שבת

תשלום על ימי עבודה שלא עבד[4]

לאדון[5].

בושת

תשלום פיצוי על הבושה שנגרמה

לדעת ר"י אין חיוב בושת לעבדים, ות"ק חולק (ב"ק ח, ג).

מזונות = אוכל בסיסי לקיום. פרנסה = מימון כל צרכיו כולל העדפה.


[1] החידוש: למרות שאם לא יהיה לעבד מזונות - האדון לא ישלים לו, ולא נאמר שאת העדפה ישאיר לימים בהם לא יהיו לו מזונות.

[2] החידוש: הבעל יכול לומר לאישה לצאת לעבוד והמשכורת בשבילה. ולא אומרים כל כבודה בת מלך פנימה.

[3] לדעת רב בשתי המימרות - רק אמירה ב נכונה ולא אמירה א. לכן האדון לא יכול לומר לעבד: עשה עמי ואיני זנך, אלא או שהמשכורת תישאר ביד העבד, או שרבו ייתן לו מזונותיו.

[4] עבד ללא יד עדיין יכול לשמש כמאבטח ולקבל משכורת על עבודתו כשומר.

[5] לדעת ר' יוחנן גם האדון לא חייב במזונותיו והעבד יאכל מהצדקה (אמירה א). אך לדעת רב אם האדון לוקח את השבת - חייב לשלם מזונותיו. (אמירה ב).